Guldspaden Vinnare 2006

Beställningsjobb och köpt tystnad

För att genom ett idogt och systematiskt arbete ha påvisat viktiga systemfel och osunda beroendeförhållanden inom det svenska forskarsamhället