Guldspaden Nominerad 2020

Ambulansgranskningen - när hjälpen stannar hemma

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Studentspaden Se bidrag: Bidrag (.zip, 32 MB) Kategori Studentspaden Deltagare Markus Botsjö Melker Westerberg Jesper Ottoson Adam Lind Förutom ovanstående deltog följande personer Handledare: Ulla Sätereie Publiceringsdatum 2020-12-10 Var publicerades jobbet? https://longread.jmg.gu.se/ambulanser/ (Sajten är låst. Vi har kontaktat P4 Norrbotten och diskuterat publicering men inget är klart om det ännu).

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Pajala kommun har de överlägset längsta responstiderna vad gäller akutambulanser, så kallade prio 1-larm. I region Norrbotten har man försökt tackla detta genom att införa IVPA (i väntan på ambulans) där räddningstjänsten hjälper ambulansen med att kunna vara på plats snabbare. Vi kan avslöja att IVPA-verksamheten har stora brister. Patienter som hade behövt den hjälpen får vänta i timmar på ambulans. Räddningstjänsten säger att de kan göra mer men får ingen respons av regionen. Samtidigt går folk miste om akut hjälp för att regionen stramat åt i form av kriterier på vilka som ska få IVPA-hjälp.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vår granskning visar att de som blivit svikna av ambulanssjukvården inte blivit det av en slump. Det finns snarare åtgärder som inte tas och aktiva beslut begränsar folk från att få rätt hjälp (I detta fall region Norrbotten). Eftersom dessa frågor berör alla som bor på glesbygden tycker vi att allmänintresset är stort. Vår granskning visar på systematiska fel från region Norrbotten. På så sätt kan alla med liknande erfarenheter som våra case förstå att det inte var slumpen som avgjorde deras upplevelse, utan systematiskt dåligt gjorda val i ambulanssjukvården.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vår gruppmedlem Melker Westerberg hade hört diskussioner hemma i Skellefteå om att en ambulans skulle tas bort från kommunen. Detta hade lett till en del missnöje och diskussioner. Då började vi fundera över konsekvenserna dessa besparingar ger för samhället.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Klassisk research: Vad har gjorts innan på ämnet? Vad finns det för narrativ? Studera statistik: Statistik från MSB och Vården i siffror över responstider vid prio 1-larm för ambulansen mellan 2012 och 2020. Begära ut offentliga handlingar: IVO anmälningar, ambulansstationer och antal ambulanser i regionerna, statistik över responstider som saknades på Vården i siffror, IVPA-avtal. Bandade intervjuer: Intervjuer med Case, forskare, olika experter, ansvariga regiontjänstemän och politiker Crowdsourcing: Leta fram case genom olika facebookgrupper, så väl lokala grupper som intressebaserade grupper och patientgrupper.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Statistik från MSB och SKR, en IVO-anmälan, intervjuer med sakkunniga, regionanställda, räddningschefer och case.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det största problemet vi stötte på var när region Norrbotten lade locket på. Stig Holmberg, länsansvarig för ambulanssjukvården slutade svara oss och ställde in intervju. Likaså från regionens pressansvariga som menade att ingen ansvarig tjänsteman hade någon tid för oss. Inte ens 20 minuter under nästkommande fem veckor. Ett annat problem var när vårt ena case inte ville vara med längre. Men efter att ha pratat igenom hur viktig hennes berättelse var och lovat att ge henne en förhandslyssning så löste det sig. Utöver detta var det en utmaning att göra radioreportage utan att kunna vara på plats i och med pandemin. Alla intervjuer är gjorda på distans och vi har inte kunnat ta upp miljöljud på plats heller.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

I vår uppladdade zip-fil finns både vårt radioreportage och en artikel. Radioreportaget är den viktigaste delen och står på egna ben.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Tre månader, oktober till december.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Som vi nämnt tidigare har region Norrbotten reagerat med att sluta besvara våra samtal. Vi har fått positiva reaktioner och uppmaningar att fortsätta gräva av dels räddningscheferna i region Norrbotten samt Helena Nord Ljungquist, doktorand vid Luleå universitet som forskat på IVPA. Kollegor, eller klasskompisar i detta fallet, framförde att grävet hade stor samhällelig relevans på vårt seminarium.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej