Guldspaden Nominerad 2019

Älskade smuggelhund

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.zip, 1543 MB) Kategori Etermedia riks dokumentär Deltagare Rufus O Jägemar Johanna Torshall Svensson André Wallström Jonny von Wallström Förutom ovanstående deltog följande personer Johan Brånstad, Maria Trägårdh, Patrik Sterner, Jonathan Duek, Pontus Pålsson, Johan Bjerkner, Jakob Larsson, Zsolt Czinkoczky, Zsuzsanna Wirth, Åsa Erlandsson, Jenny Agö, Lars Granström, Christoffer Hjalmarsson, Kalle Segerbäck. Publiceringsdatum 2019-11-05 Var publicerades jobbet? SVT Play

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Älskade smuggelhund - en dokumentär i två delar. En smuggelvalp kan bli en mardröm som familjehund. Men hur motstår man en blöt nos mot handen och två gyllenbruna ögon som ropar "Köp mig!"? Filmaren Jonny von Wallström tycker att han vet en hel del om hundar. Men när han ska hitta en hund till familjen så upptäcker han att de oseriösa hundförsäljarna har blivit väldigt skickliga, finns överallt och tjänar stora pengar. Snart dras han in i en härva av falska identiteter, korrupta veterinärer och hänsynslösa valpfabriker - en resa som tar honom hela vägen till centraleuropa och tillbaka. Till de allra finaste kvarteren i Stockholm där en liga härjar, med flera sjuka och döda hundar och förkrossade hundägare i sina spår. En liga som i antalet sålda hundar visar sig kunna mäta sig med de allra största legala hundkennlarna i Sverige - och myndigheterna har svårt att komma åt dem.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

För att den på ett nära och träffande sätt ger insyn i ett ämne många har anat existerar, men inte kommit så pass nära eller förstått omfattningen av. För att den också bringat ljus och beskrivit till något de allra flesta kan relatera till: sällskapsdjur och kärleken till dem. Och hur vårt agerande i jakten på en hund kan orsaka oöverskådliga följdverkningar över gränserna. Och vi som konsumenter har ett stort ansvar att ta och se till att upprätthålla för att få till en förbättring i den enorma misär som råder.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén kom sig av att filmskaparen Jonnys hund dog, vilket sådde ett frö till att försöka ta reda på varför.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

För att kunna kartlägga, avslöja och belägga flera hundsmugglingsnätverk har vi analyserat och följt flödet av hundvalpsannonser på Blocket och på Facebook, agerat valpspekulanter både på nätet och vid fysiska möten. Detta för att kunna avslöja de riktiga identiteterna på smugglarna, men också för att kunna komma nära och få tillgång till spårbara uppgifter som finns i valparnas chipnummer och veterinärpapper. Vi har också under flera månader haft regelbunden kontakt med smugglare, för att få deras tillit att avslöja hur smugglingen går till och detaljer kring transport och nyckelpersoner i nätverken. Vi har gått igenom anmälningar, utredningar och beslut gällande hundsmuggling i de ärenden som funnits hos Länsstyrelsen i Stockholm, Jordbruksverket och i några specifika fall hos Tullverket. Genom dessa har vi fått kännedom om valpköpare och undersökt mönster i smugglarnas tillvägagångssätt, hundarnas raser, chipnummer och anlitade veterinärer. Via Jordbruksverkets hundregister har vi sedan kunnat söka på chipnummer i samma serieformat,specifika raser och födelsedatum och hittat en stor mängd sålda valpar, som vi därefter kunnat bekräftat smugglade via utländska veterinärdatabaser och sökningar i den europeiska databasen TRACES. Vi har gjort intervjuer med svenska köpare till dessa hundar och kartlagt uppgifter kring köpet och säljaren (som ofta använt falsk identitet), så som adresser, telefonnummer, säljarens alias m.m. Vi har via telefonnummer, betalningar och adresser kunnat koppla säljarna till ett specifikt smugglarnätverk, vilket sedan kunnat styrkas via uppgifter från de utländska veterinärdatabaserna där smugglarna registrerats med sina riktiga identiteter. Via TRACES och falska pass som hundköpare fått, har vi kunnat belägga att hundarna inkommit till Sverige illegalt. Genom att agera hundsmugglare har vi också kunnat komma nära hundsmugglare utomlands och fått uppgifter kring hur smuggling går till, men också fått kontakt med en svensk veterinär som varit villig att förfalska valpars ursprung och ålder, trots att denna haft uppgifter om att valparna var för unge och dessutom smugglade utan rätt vaccin. Vi har kartlagt nätverken nyckelpersoner via adresser, telefonnummer, uppgifter från köpare, genom spaningsarbete och via handlingar som domar, förundersökningar, dokument från Länsstyrelsen, uppgifter från Jordbruksverket och SKK, annonser, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, Swish och Facebook. Får att få tillgång till rätt platser och personer i andra länder har vi via kontakter kommit i kontakt med rätt personer - som därigenom visat oss vidare. Mycket förrekande, mail och många telefonsamtal har i slutändan lett oss fram till relevanta platser och personer. Arbetet har gjorts från Sverige och från utlandet parallellt, men även på plats vid resor.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi har gjort intervjuer med en stor mängd hundköpare, haft kontakt med smugglarna, gjort intervjuer med personer inom Tullverket, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Stockholm bl.a. Utomlands har vi gjort intervjuer med volontärer och djurskyddspolis och smugglare för att få vidare uppgifter om hur de arbetar och besökt adresser och personer intressanta för vår granskning. Vi har haft kontakter i centrala utländska veterinärorgan som kunnat delge oss viktig information vi annars inte skulle ha haft tillgång till. Via kontakt med veterinärer har vi också fått uppgifter kring hundsmugglingen, både vad gäller valpfabrikerna utomlands, men också om hundsmugglingen i Sverige. Vi har gått igenom uppgifter om hundratals hundar ur hundregister och veterinärdatabaser - i Sverige och i utlandet. Gått igenom handlingar som anmälningar, utredningar, domar, förundersökningar, inspektionsprotokoll, betalningar via swish, köpeavtal, kvitton, veterinärbesiktningsprotokoll.Vi har begärt ut uppgifter ur databasen TRACES för att kontrollera om hundarna kommit in illegalt. Vi har systematiserat uppgifter som telefonnummer, adresser och chipnummer, bedrivit egen spaning och träffat smugglarna som valpspekulanter och på så sätt fått uppgifter. Vi har använt oss av källor i form av ägarregister på bilar och fastigheter och folkbokföringsregister för att fastställa kopplingar mellan valpförsäljning och nyckelpersoner inom nätverket. Vi har gått igenom swishbetalningar för att få fram uppgifter om inblandade personer i smuggelnätverk.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem vi stötte på var bristen på kunskap hos myndigheterna. Även om flera myndigheter var involverade i tillsynen av brottstypen (Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Polisen och Tullen) fanns ett glapp i vad ansåg att de andra myndigheterna skulle göra, samt hur "bra" de gjorde det. Ganska snabbt märkte vi att vi desto längre projektet gick anskaffade oss betydligt mycket mer och bättre kunskap i ämnet än vad de som var ämnade att motarbete problemen hade. Lösningen till det problemet kan man säga blev att anskaffa sig mer information och material. Prata med fler människor och komma så nära problemet som möjligt, och inte förlita sig på att något skulle komma gratis. Ett annat problem vi stötte på var att materialet växte snabbt och mycket. Speciellt på case-sidan. Före projektets start tänkte vi nog inte att det i slutändan skulle landa i flera hundra case. Sållning och kategorisering av materialet blev en nöt att knäcka - och den slutgiltiga lösningen blev avgränsning och att mätta magen efter munnen. Kort kan man väl säga att ämnet för vår del inte var i närheten på slutbearbetat egentligen vid publicering. Dessutom var det en utmaning att få förtroende för många av casen som vi kontaktade (omkring 70 hundköpare). Lösningen blev där att ge dem förståelse för vad vi höll på med och varför. Tidsramen var även den utmanande. Vi var i vissa lägen tvungna att ta genvägar i form av avgränsningar och urval. Inspelningar valdes bort och trådar släpptes. En utmanande fråga var även fältarbetet i Europa. I och med att vi i vissa fall inte visste exakt vad vi skulle få till oss under inspelningar och resor, skapade det förvisso en dynamik av oväntat material som i slutändan visade sig ge mycket, men samtidigt svårigheter kring hur den vidare planen för material och upplägg kring den större bilden i slutändan skulle bli. Dock genomsyrade det hela projektet; tanken om att materialet måste föra oss dit det gör. Accessen till platser var även den svår ibland. Det kunde lösas genom att slå an med rätt kontakter.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Del 2: Älskade smuggelhund - Stureplansligan. Publicerat den 12 november. Detta för att den fokuserar på svenska bedragare kopplade till hundratals hundar sålda på den svenska marknaden. Del 1: Älskade smuggelhund - Valpköpet, publicerat 5 november, är av en annan karaktär. Den ger ramverket och skapar premissen till problemet. Viktig för sammanhanget, men avslöjandemässigt är del 2 större.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

6 månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Reaktionerna inom hundvärlden blev många. Flera hundrelaterade medier skrev uppmärksammande artiklar kring dokumentären. Kvällstidningarna gjorde dels enklare writes, men även följde upp med egna case. SVT:s Rapport och Aktuellt körde inslag. Även SVT lokal-tv. SVT Online körde stort vid publicering. Sveriges radio , genom Ekot och P3 Nyheter, uppmärksammade även dem dokumentärens innehåll. Mindre lokaltidningar så som Mitti uppmärksammade det. Omkring 100 träffar i Retriever under sökningen: "Älskade smuggelhund." Försäkringsbolag valde att skruva upp kampanjarbete kring frågan vid publicering. Svenska djurskyddsföreningen likaså. Den akademiska världen (genom SLU) ordnade i seminarium med uttalade kopplingar till dokumentären. Företrädare för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Tullverket, länsstyrelserna, den europeiska veterinärfederationen och Svenska Kennelklubben fanns på plats. EU-parlamentariker tweetade om innehållet. Tusentals och åter tusentals delningar av innehåll på Facebook - före under och efter första publicering. En Flashbacktråd öppnade med mål om att ta reda på vilka gärningspersoner i dokumentären var. Omkring 1 miljon tittare tog del av innehållet när de sändes linjärt.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.