Guldspaden Nominerad 2018

All inclusive för gängkriminella

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2018 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 234 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Tove Hansson Ylva Esping Natalie Medic Förutom ovanstående deltog följande personer Johan Dernelius, fotograf Publiceringsdatum Granskningen: 26, 27, 28, 29 november 2018. Uppföljningar: 30 november, 4 december, 19 december2018 Var publicerades jobbet? SVT Nyheter Skåne

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Medan gänget begick brott betalade Malmö stad en lyxlägenhet med mat och städning. Gängkriminella bjöds på skidresor till Sälen och semester på Gotland. SVT Nyheter Skåne har avslöjat hur Malmö stad utan upphandling betalat 70 miljoner till ett stödboende som ska få kriminella och missbrukare att byta bana. Trots det kunde gängkriminella använda stödboendets lägenheter som bas för att fortsätta begå brott som exempelvis mordförsök. Sprängmedel och droger har förvarats i företagets lägenheter. Två vänner från samma kriminella krets på Rosengård fick bo tillsammans i en lyxig femrummare i centrala Malmö med mat och städhjälp - på skattebetalarnas bekostnad. I lägenheten samlades gänget efter en skjutning. Företaget har också anställt flera aktivt kriminella i verksamheten och lånat ut en lägenhet gratis till en av dem. I lägenheten hittade polisen kokain. Redan 2012 uppvisade företaget allvarliga brister genom att verksamhetschefen på boendet hade kopplingar till kriminella mc-gäng och hotade både boende och anställda. Socialstyrelsen kritiserade företaget på en rad punkter och kommunen beslöt att sluta att anlita företaget. Trots det fortsatte Malmö stad att köpa tjänster av bolaget. Kommunens interna varningssystem fallerade. Efter vår publicering pausade Malmö stad sina placeringar hos företaget. Därefter gjorde kommunen en egen utredning som ledde till att man slutade placera gängkriminella i den här typen av boenden. Utredningen drog slutsatsen att kommunen behöver kvalitetssäkra och göra kontinuerliga uppföljningar av externa leverantörer. Även Konkurrensverket har inlett en utredning om brott mot lagen om offentlig upphandling, som ett resultat av vår granskning. Avslöjandet har också lett till en politisk debatt på riksnivå om insatser mot gängkriminalitet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Skjutningar och gängkriminalitet har varit en av de hetaste politiska frågorna de senaste åren. Men det har gjorts överraskande få granskningar av de sociala insatserna mot gängkriminaliteten. Vi har avslöjat förhållanden som var okända både för makthavare, myndigheter och allmänhet och har upprört många. Vår granskning har blottlagt hur socialtjänsten satsar stora summor utan att ha en aning om vilka effekter insatserna får. Vi har också satt fingret på bristande uppföljning och kontroll. Avslöjandet har lett till debatt och fått socialtjänsten i Malmö att ändra sina arbetsmetoder. Genomslaget för granskningen blev enormt. Publiceringen bygger på en egen journalistisk idé och är unik också genom sin detaljrikedom, vilket gav en helhetsbild som inte tidigare fanns.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I flera brottmål med gängkriminella i Malmö var de åtalade skrivna hos ett företag som driver boenden och utslussningsverksamhet. I förundersökningarna fanns förhör där anställda på företaget berättade om hur de anlitades av Malmö stads socialtjänst. De kriminella fick alltså boendet betalt trots att de fortsatte begå brott. Vid en koll med kommunen fick vi svaret att inga avtal fanns med företaget. Vi begärde då ut transaktionerna mellan kommunen och företaget och såg att det handlade om miljonbelopp som fördes över till ett företag som kommunen inte hade ett upphandlat ramavtal med. Ett flera år gammalt tips till en av reportrarna om missförhållanden i samma företag blev också en ingång, och tillsammans ledde uppgifterna till att vi började vår granskning.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Av information som i många fall är sekretessbelagd har vi lagt ett unikt pussel och skapat en helhetsbild av enskilda kriminellas leverne, som inte ens myndigheterna har känt till. Metoden har byggt på att samla information från många olika håll. Vi har OCR- och QR-scannat tusentals dokument, skapat sökbara databaser och byggt en omfattande tidslinje för att se sammanhang och dra slutsatser. Vår research innehåller över 2800 listade transaktioner, 550 fakturor från företaget till Malmö stad, hundratals domar, åtal, förhör och förundersökningar med information om telefonavlyssningar, telefontömningar med sms, bilder och mobilpositioneringar. Även yttranden och beslut från frivården, kriminalvården och socialtjänsten som rör enskilda klienter, ljudinspelningar från rättegångar och andra handlingar kring brottmål ingår. Vi har begärt ut e-post på sökord från kommunen, placeringsavtal från socialtjänsten och handlingar från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. Genom att begära ut e-post från sociala insatsgruppen som placerat flera av klienterna, har vi fått information som rör klienters drogtester samt insyn i socialtjänstens åtgärder och kännedom om sina klienter. Vi har pratat med anställda inom myndigheter som polisen, Åklagarmyndigheten, kommunen, Skatteverket och frivården. Vi har kontaktat tidigare anställda, klienter och andra som kommit i kontakt med företaget. Vi har talat med grannar och kartlagt bostadsbolags fastighetsbestånd. Vi har använt sociala medier för att identifiera och kartlägga personer och kopplingar mellan olika individer. Sist men inte minst har vi varit ute på plats och tittat på lägenheter, namnskyltar på brevlådor, trapphus och företagets fordon och lokaler. Vid ett av spaningstillfällena gjordes en konfrontationsintervju med en anställd - denna metod ansågs nödvändig då företaget nekat oss intervju.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Handlingar från tingsrätten, hovrätten, förvaltningsrätten, kommunen, IVO, Socialstyrelsen, kriminalvården, Skatteverket, Bolagsverket, Lantmäteriet och andra myndigheter. Muntliga källor bland annat inom polisen, socialtjänsten, kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten samt tidigare anställda, klienter och samverkanspartner.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Malmö stad vägrade att ställa upp på intervju. Socialförvaltningens presskommunikatör erbjöd enbart skriftliga svar. Vi blev tvungna att häcka i arbetsmarknads- och socialförvaltningens reception för att tvinga fram en intervju. Ett annat problem var att företagets ägare ringde oss i ett tidigt skede och berättade att Malmö stad hade förvarnat om att vi hade begärt ut uppgifter om företaget. Genom att vår granskning röjdes, kunde vi inte arbeta ostört med research. Vi var tvungna att utgå ifrån att företaget kände till exakt vilka utgifter som vi hade begärt ut från Malmö stad. Vi hade många bra källor, som hade reagerat på stödboendets verksamhet, men få intervjuer framför kameran. Det fick vi lösa genom att berätta historien själva genom mängder av ståuppor. Ett bakslag var också att vi inte fick ut en del material i slasken i ett par förundersökningar.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

De tre första dagarna, det vill säga följande inslag i filen med bidraget: M-2018-1126-KRIMLGHDEL1.mp4 M-2018-1127-KRIMLGHDEL2.mp4 M-2018-1128-KRIMLGHDEL3.mp4 Samlingssajt för granskningen på webben: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/20225402

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi var tre reportrar som arbetade med detta under cirka nio veckor.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Vi har fått väldigt många reaktioner. Många tittare och läsare har hört av sig till oss i mail eller via telefon och tackat för vår granskning. Avslöjandet skapade stor debatt i sociala medier och har lett till ett antal uppföljningar: bland annat har ämnet tagits upp i Studio ett i P1, samt i SVT:s Opinion live, Morgonstudion, Sverige Idag, Rapport och Aktuellt. Granskningen fick också genomslag ibland annat Svenska Dagbladet, Expressen, Kvällsposten, Dagens Samhälle, Aftonbladet och även internationella medier har rapporterat. Det har skrivits flera ledare på temat, bland annat i Dagens Nyheter, Sydsvenskan, Norrtelje Tidning, och Expressen. Politiker och tankesmedjor har på eget initiativ gått ut och kommenterat avslöjandet. Granskningen har blivit ämne i såväl en humorpodd ("Måndag”) som i ett nummer i årets upplaga av Arlövs nyårsrevy. Publiceringen har också fått stor spridning på youtube. Malmö stad stoppade omedelbart placeringar av unga på företagets stödboende och satte igång en egen utredning efter vår publicering. Kommunen fick avsätta personal för att hantera reaktioner och svara på frågor från upprörda skattebetalare. Kommunens utredning kom fram till att man ska införa en uppföljning av externa leverantörer samt skärpa rutiner och kvalitetssäkring. Konkurrensverket beslutade sig för att utreda brott mot lagen om offentlig upphandling. Den utredningen pågår i skrivande stund fortfarande.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej