Årets Rullgardin

Det kan vara en organisation, ett företag eller en myndighet. Den eller de vi söker har under året 2022 på ett dokumenterat sätt försökt dölja fakta, ljugit, slingrat sig eller i någon mening utövat påtryckningar för att försvåra för journalistiken. Tack för alla nomineringar till FGJ:s antipris Årets Rullgardin för 2022!

Årets rullgardin går till Sollentuna energi och miljö AB som lyckats med konststycket att vägra lämna ut offentliga handlingar från ett svenskt helägt kommunalt bolag med hänvisning till en lag om spioneri i utlandet – en lag som vid tillfället inte ens trätt i kraft.


Tidigare vinnare 

2021: Antipriset Årets rullgardin går till Ericsson
”Företaget får priset efter att under tre månader vägrat svara på journalisters frågor inför avslöjandet om Ericssons affärer i IS-kontrollerade Kalifatet. Bolaget förbjöd också anställda att uttala sig i ärendet - även efter att sanningen kommit fram.”

2020: Kommunerna i Sörmland, Regionen i Sörmland
”För att de samordnat har mörklagt smittspridningen i äldrevården. Myndigheterna har gjort detta väl medvetna om att de kringgår offentlighetsprincipen, som de anser sig stå över.”

2019: Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandregionen
”För att mitt under en pågående granskning och på skattefinansierad tid olagligen börjat förstöra handlingar som reportrarna önskade ta del av.”

2018: Rättsmedicinalverket
”För att med en oroväckande nonchalans gentemot den tradition av offentlighet och transparens som ska prägla svenska myndigheter försvårat en rad journalisters bevakning och granskning av medicinska åldersbedömningar. Årets Rullgardin tilldelas Rättsmedicinalverket.”

2017: Utrikesdepartementet
”För att med ett slött och nonchalant förhållningssätt till svensk offentlighetsprincip i åtta månader förhalat och försvårat en viktig granskning av hur skattemedel använts vid dyra posteringar utomlands. Myndigheten – en av Sveriges viktigaste och direkt underställd den svenska regeringen – har gång på gång visat upp allvarliga brister i hanteringen av begäranden om allmänna handlingar, och flera gånger anmälts för att ha misslyckats med att högtidlighålla den transparens som svenska medborgare kräver av en myndighet. Årets rullgardin tilldelas Utrikesdepartementet, och departementets högst ansvarige, utrikesminister Margot Wallström.”

2016: Polismyndigheten region Mitt
”Genom sitt handlande har Polisregion Mitt visat ett starkt förakt för den öppenhet som ska prägla en myndighet. Hot om repressalier för den som talar med journalister borde ses som en ytterst allvarlig händelse. Hotade medarbetare är ett hot mot demokratin då det kan leda till att färre anställda öppet vågar berätta om missförhållanden inom polismyndigheten. Alla myndigheter bör värna meddelarfriheten, inte motarbeta den.”

2015: Sjöfartsverket
”Sjöfartsverket har motarbetat den granskande journalistiken i samband med stora och viktiga inköp av räddningshelikoptrar. Sjöfartsverkets ledning har genom sitt agerande begränsat möjligheterna till insyn genom att aktivt försvåra den journalistik som avslöjar eller skildrar väsentliga missförhållanden som allmänheten förut inte känt till.”

2014: Hässleholm
“Under 2014 har Hässleholms lokala makthavare ansträngt sig för att tysta den granskande journalistiken. Kommunens politiker har, tillsammans med ledande företrädare för den lokala pressen, försökt minska allmänhetens insyn och försvåra kritiska granskningar. Ledande politiker har kallat grävande journalister för ‘en destruktiv kraft’, detta efter att granskningar sparat åtskilliga miljoner kronor åt Hässleholms invånare genom att avslöja planerade jätteinvesteringar och kommunala glädjekalkyler. Raderade mejl, informella påtryckningar och utpekande av journalister - Hässleholms makthavare har agerat på olika sätt för att försvåra transparens och öppenhet.”

 Foto: Emma-Sofia Olsson