Reportrar: Thomas Pettersson

2018-09-20
Redaktion:
År: 2018
Kategori: Magasin
Status: Vinnare
Juryns motivering:

"För att under tolv år ha grävt i försummat utredningsmaterial, intervjuat bortglömda vittnen och med nya uppgifter gjort Skandiamannen till ett viktigt spår för Palmemordsutredarna."

Namn: Skandiamannen och Olof Palme