Reportrar: Mats-Eric Nilsson

Not specified

2015-02-24
År: 2010
Kategori: Stor tidning
Status: Hedersomnämnande
Juryns motivering:

För böcker där han med oss konsumenter för ögonen granskat hela kedjan i den industrialiserade och globaliserade livsmedelsproduktionen.

2019-01-10
Redaktion:
År: 2018
Kategori: Bok
Status: Vinnare
Juryns motivering:

"För en ingående granskning som avslöjar hur dagens viner produceras av en industri som lyckats undgå insyn och innehållsdeklarationer."

Namn: Chateau Vadå