Reportrar: Lars Ohlson

Skambankerna

2015-02-24
Reportrar:
År: 2005
Kategori: Bok
Status: Hedersomnämnande
Juryns motivering:

För att under en rad år outtröttligt och helt på eget initiativ satt strålkastarljuset på bankernas vidlyftiga hantering av kundernas pengar i jakten på courtage och förvaltningsavgifter.