Reportrar: Lars Andreasson

Invandrare diskrimineras av bostadsrättsföreningar

2015-02-24
År: 2007
Kategori: Liten tidning
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att ha påvisat systematisk diskriminering inom ett outforskat område där ett utländskt klingande namn ensamt kan stoppa medlemskap och bostadsköp.