Reportrar: Kerstin Lundell

2017-12-14
Redaktion:
Reportrar:
År: 2017
Kategori: Magasin
Status: Vinnare
Juryns motivering:

"För att med ett gediget grävarbete ha avslöjat hur säkerhetsrisker i planeringen av det framtida slutförvaret av kärnavfall har mörkats".

Namn: Mörkade risker kärnavfall