Reportrar: Johanna Hövenmark

Lyd – eller lämna landet

2015-02-24
År: 2014
Kategori: Ej nominerad
Status: Hedersomnämnande
Juryns motivering:

För sin granskning av hur utländska kvinnor som utnyttjas av män lämnas därhän av samhällets institutioner.

Namn: Lyd - eller lämna landet