Reportrar: Jani Pirttisalo

Kommunvillorna

2015-02-24
Redaktion:
Reportrar:
År: 2013
Kategori: Liten tidning
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att med den lilla tidningens begränsade resurser ha avslöjat allvarlig kommunal korruption.