Redaktion: Uppdrag granskning

Kommungranskarna

2015-02-24
Redaktion: /
År: 2012
Kategori: Ej nominerad
Status: Hedersomnämnande
Juryns motivering:

För att med stor kunskap och en dos humor ha avslöjat uppseendeväckande missförhållanden i en rad kommuner - ett journalistiskt renhållningsarbete i en ny form.