Nyhet

UD får FGJ:s antipris Årets Rullgardin 2017

2018-03-27

PRESSMEDDELANDE

Utrikesdepartementet med utrikesminister Margot Wallström i spetsen har tilldelats den föga smickrande utmärkelsen Årets Rullgardin av Föreningen Grävande Journalister.

Myndigheten får priset efter att ha dröjt med utlämnande av allmänna handlingar till nyhetsbyrån TT i åtta månader, och för att vid ett flertal ytterligare tillfällen ha visat upp allvarliga brister i sin hantering av svensk offentlighetsprincip.

– Utrikesdepartementet är svensk offentlighets absolut största svarta får. Som grävande journalist vet man att handlingar från UD kan dröja veckor, månader eller i vissa fall år. Att det här får fortgå på en av Sveriges kanske viktigaste myndigheter är oacceptabelt. Nu behöver regeringen ta frågan om transparens och offentlighet på allvar, säger FGJ:s ordförande Fouad Youcefi.

Nomineringen lyder:
”För att med ett slött och nonchalant förhållningssätt till svensk offentlighetsprincip i åtta månader förhalat och försvårat en viktig granskning av hur skattemedel använts vid dyra posteringar utomlands. Myndigheten – en av Sveriges viktigaste och direkt underställd den svenska regeringen – har gång på gång visat upp allvarliga brister i hanteringen av begäranden om allmänna handlingar, och flera gånger anmälts för att ha misslyckats med att högtidlighålla den transparens som svenska medborgare kräver av en myndighet. Årets Rullgardin tilldelas Utrikesdepartementet, och departementets högst ansvarige, utrikesminister Margot Wallström.”

Priset delas ut i samband med Grävseminariet 2018 i Helsingborg, och det är utrikesminister Margot Wallström som fått inbjudan.

– Under förmiddagen har jag skickat inbjudan via e-post till Margot Wallström och berättat att de tilldelats detta pris. Naturligtvis har jag nu också begärt ut samma e-postmeddelande med hjälp av offentlighetsprincipen. Jag ser fram emot att se hur Utrikesdepartementet hanterar min begäran, säger Fouad Youcefi.

Nyhetsbyrån TT granskade den förra Sidachefen Charlotte Petri Gornitzkas förehavanden under hennes uppdrag för OECD. UD:s hantering av TT:s begäranden om allmänna handlingar JO-anmäldes, och utreds för närvarande. Myndigheten har fått återkommande kritik från olika håll.

– Konstitutionsutskottet, Justitiekanslern och Justitieombudsmannen. Alla har de senaste åren kritiserat UD för brister i handläggningen av offentligheten på myndigheten. Det är en skam och regeringen borde fråntas ansvaret för överprövning av myndighetens beslut. Det är ett uppdrag för en oberoende rättsinstans – och inte för det svarta fårets högsta chef, säger Fouad Youcefi.

Om Årets Rullgardin

Sedan 2014 delar FGJ varje år ut antipriset Årets Rullgardin till “den myndighet, organisation eller företag som under året på ett dokumenterat sätt försökt dölja fakta, ljuga, slingra sig eller i någon mening utöva påtryckningar för att försvåra för journalistiken.”

Tidigare vinnare:

2016: Polismyndigheten region Mitt
2015: Sjöfartsverket
2014: Hässleholm

För frågor, kontakta FGJ:s ordförande Fouad Youcefi på +46 73-934 86 25.