Nyhet

Så här arbetar FGJ med sponsorskap

2016-01-27

Mot bakgrund av en granskning som Spanaren.se genomfört vill FGJ förtydliga hur man arbetar med sponsorskap.

Föreningen Grävande journalister finansierar sig på en rad olika sätt. Främst genom medlems- och deltagaravgifter, men också genom bidrag, stipendier och sponsring.

Intäkterna används till att utveckla vår sajt, bedriva utbildningar och arrangera grävseminarier. Allt med ett enda syfte att få den grävande journalistiken att bli vassare, bättre och mer genomtänkt.

Inför Grävseminariet 2016 som hålls i Göteborg har arrangörsgruppen bildat en sponsorgrupp som haft i uppdrag att titta på bidrag- och sponsringsmöjligheter. Kontakter togs med ett 30-tal lokala mediebolag, företag, myndigheter och organisationer.

Bland annat har Grävseminariet sökt och fått ett representationsstöd från Göteborgs stad. Precis som i många andra kommuner kan arrangörer av idrottsevenemang, konferenser eller liknande ansöka om ekonomiskt stöd för ett mingel, middag eller liknande där en kommunrepresentant också håller ett kort välkomsttal.

Ett huvudsponsoravtalet också slutits med Göteborgs stad som innebär att staden står som värd för en programpunkt på Grävseminariets och Mediedagarnas Öppen scen. Men sponsorskapet innebär inte att kan påverka innehållet i själva seminariet. Totala värdet på sponsoravtalet uppgår till 107.000 kronor exklusive moms.

Även Västra Götalandsregionen (VGR) har valt att stödja Grävseminariet med ett bidrag på 120 000 kronor exklusive moms. Även VGR kommer att stå som värd för en programpunkt på den öppna scenen.

Dock, i avtalen gällande sponsorsamarbete stod tidigare att ett av syftena från FGJ:s sida var att öka Göteborgs attraktionskraft som mötesstad. Huruvida Grävseminariet ökar en arrangörsstads attraktionskraft är inte något FGJ tar ställning till och det är i inget som hör hemma i avtalet.

Tack vare en gedigen granskning av nättidningen Spanaren blev FGJ uppmärksammad på misstaget som gjorts. Avtalen skrevs då om – utan den felaktiga formuleringen.

Vi ser positivt på den granskning som Spanaren har initierat och vi välkomnar fler att ställa frågor kring våra samarbeten. Alla som har synpunkter kan höra av sig till oss.

FGJ, januari 2016

Terje Carlsson, ordförande FGJ

Bosse Vikingson, kassör FGJ

Jan Axelsson, sponsringsutskottet FGJ

Fouad Youcefi, ledamot FGJ