Nyhet

Nu startar vi Grävfonden

2016-03-14

Granskande journalistik är en omistlig förutsättning för demokrati. Därför ser vi med oro på utvecklingen för grävjournalistiken – lokalredaktioner försvinner, antalet journalister blir färre och många seriösa medier hotas av sviktande affärsmodeller.

För att stödja och utveckla den undersökande journalistiken har därför Föreningen Grävande Journalister (FGJ) startat Grävfonden – som en väg att bidra till att säkra journalisters kompetens.

I år är det 250 år sedan tryckfrihetsförordningen (TF) infördes. Lagen förespråkade skrivfrihet och yttrandefrihet, avskaffade censuren och stadfäste offentlighetsprincipen. Det intressanta med lagstiftarnas bevekelsegrunder för tryckfrihet är att granskning av makten är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det är detta som fortsatt är det journalistiska huvuduppdraget.

En upplyst allmänhet har rätt att få veta hur makt och inflytande används – något som säkrar ett allsidigt offentligt samtal. Så skapas tilltron till demokratin. Det har varit ett skydd för journalistikens möjligheter att verka, och nyttan av fria och oberoende medier kan inte överskattas.Men dagens journalistik hotas av sviktande affärsmodeller och minskande resurser. Därmed minskar allmänhetens möjligheter att få tillgång till sådan journalistik som avslöjar maktmissbruk, korruption, rättsröta och missbruk av skattemedel.

Exempel på undersökande journalistik som gör skillnad och avslöjar missförhållanden är många. Låt oss nämna två från senare år:

1. Svenska Dagbladets avslöjande av skogsbolaget SCA- och Industrivärdenhärvan. Granskningen skakade näringslivet och ledde till att en rad toppchefer tvingades bort från Industrivärden efter det att uppgifter kommit fram om hur cheferna använde bolagets flygplan för privata resor och godkände varandras räkningar.

2. Aftonbladets avslöjande om att fackförbundet Kommunal gått back med över 320 miljoner på att driva krog- och konferensverksamhet.
Styrelsemedlemmar hade inte heller betalat för sig på förbundets hotell, bott på lyxhotell utomlands och haft en mycket vidlyftig representation.

Det finns även mängder av exempel på grävjournalistik på lokal nivå som avslöjar bland annat jäv, korruption och brott mot upphandlingsreglerna.

Men det blir allt svårare för journalistiken att genomföra det kvalificerade arbete den är satt att sköta. Lokalredaktioner utarmas och antalet journalister minskar. Journalistiken utförs idag av journalister som gör lysande insatser inom hårt begränsade tidsramar. Möjligheterna till kompetensutveckling är små. Därmed riskeras medborgarnas tillgång till opartisk, relevant och sann information byggd på kompetensoch sakkunskap.

Föreningen Grävande Journalister har under många år – bland annat med grävpriset Guldspaden – kunnat prisbelöna samhällsnödvändig journalistik och inspirera till mer undersökande journalistik. Med de än större utmaningar som journalistiken möts av i dag så vill vi nu utveckla föreningens arbete.

Föreningen Grävande journalister, FGJ har därför beslutat att starta en avkastningsstiftelse, Stiftelsen Grävfonden. Den ska samla in och fördela kapital för att höja den journalistiska kvaliteten genom utbildning och utveckling av nya arbetsmetoder.

Grävfonden:

● Bidrar till att finansiera kompetensutveckling för att kunna bedriva grävande journalistik.

● Bidrar till att ta fram och att använda nya verktyg och metoder för den digitala  teknikutvecklingen.

● Bidrar till ökad kunskap och förmåga att gräva med källkritik och god etik.

Journalistisk granskning kräver tid, kunskap och kompetens. Kunskapen och kompetensen vill Grävfonden medverka till genom att med bidrag bygga upp en vidare utbildningsform för journalister.

En upplyst allmänhet är en förutsättning för ett öppet, rättvist och demokratiskt samhälle. Vi hoppas att många vill vara med och stödja detta initiativ.

Grävfondens styrelse:

Kerstin Brunnberg (ordförande), journalist, f d VD för Sveriges Radio.

Jonathan Falck, journalist, f d chefredaktör för Göteborgs-Posten

Emma Johansson, redaktör för grävnavet på Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan.

Agneta Lindblom Hulthén, journalist, f d ordförande för Svenska Journalistförbundet.

Jan Mosander, journalist och författare, tidigare Sveriges Radio.

Erik Palm, journalist.

Rolf Stengård, redaktör för undersökande journalistik på Sveriges Radio.

Bosse Vikingson, reporter på Smålandsposten.

Cecilia Zadig, kursledare Kvinnors ledarskap, Stockholms universitet, f d ordförande FGJ.

Och Terje Carlsson, ordförande Föreningen Grävande Journalister.

 

Grävfonden presenterades på ett frukostseminarie 15 mars. Se seminariet som börjar 5 timmar och 21 minuter in i programmet:

http://www.svtplay.se/video/7093783/svt-forum/svt-forum-16-mar-09-00?start=auto

http://www.expressen.se/debatt/nu-startar-vi-gravfonden/

http://journalisten.se/nyheter/fgj-startar-gravfond

http://www.medievarlden.se/nyheter/2016/03/ny-gravfond-lanserad