Nyhet

Grävfonden utlyser två stipendier till stor grävkonferens

2019-04-15

Tack alla medlemmar i FGJ och andra som bidragit! Tack vare era insatser till Grävfondens första crowdfunding-insamling har vi fått ihop 20 000 kronor. De insamlade medlen ska nu delas ut till två personer för att delta på världens största grävkonferens GIJC, som äger rum i Hamburg 26-29 september 2019.

Nu kan du ansöka om att få ett av stipendierna!

Ansökningsperioden pågår fram till den 26 april och stipendiet täcker konferensavgift, flygresa och boende under grävkonferensen.
Maxbeloppet är 10 000 kronor per stipendiat och sökande måste ha betalt medlemsavgift till FGJ de senaste två åren.

Stipendiaterna kungörs den 29 april 2019 på www.gravfonden.se och www.fgj.se.

Sök stipendiet här – deadline är 26 april!

Åter igen, tack till alla som bidragit i Grävfondens första crowdfunding.

Stiftelsen Grävfonden, som bildades i november 2017, har som ändamål att främja en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin.