Nyhet

FGJ kräver kraftfulla åtgärder mot chefen som angrep Ekots reporter

2018-05-22

Sveriges radios grävande reporter Emelie Rosén angreps fysiskt av en person i chefsställning vid Södertälje sjukhus. Under intervjun frågar reportern om chefen ljugit tidigare i intervjun. Detta får chefen att reagera våldsamt.

Såhär beskriver Emelie Rosén själv händelsen: ”Han kastar sig över bandaren, både smäller den i bordet och stänger av den vid ett par tillfällen, och jag är framme hela tiden och försöker få igång den igen. När han ser att jag har lyckats med det så tar han tag i mikrofonen och kör upp den i mitt ansikte och rör runt aggressivt i mitt ansikte, och jag lyckas inte värja mig”.

Föreningen Grävande Journalister kan aldrig acceptera när en grävande journalist attackeras i sitt arbete.

– Det är ett fullständigt oacceptabelt beteende mot vilken medmänniska som helst. Här attackerar den här personen dessutom en grävande journalist vars uppdrag är att för svenska folkets räkning granska missförhållanden. Därmed blir detta också i förlängningen ett angrepp mot demokratin, säger FGJ:s ordförande Fouad Youcefi.

Händelsen har polisanmälts av Sveriges Radio, men FGJ:s ordförande anser att polisanmälan är av mindre betydelse.

– Att kunna svara på tuffa frågor från medborgarna är en av de viktigaste och mest självklara arbetsuppgifterna för en chef på en landstingsägd verksamhet. Det är uppenbart att den här chefen inte klarat det uppdraget, och jag förväntar mig att sjukhusledningen snarast vidtar åtgärder för att detta inte ska hända igen, oavsett resultatet av polisanmälan, säger FGJ:s ordförande Fouad Youcefi.