Nyhet

138 bidrag tävlar om Guldspaden

2015-01-13

Trots branschens kris grävs det fortfarande en hel del på landets tidningsredaktioner. Det visar antalet inskickade bidrag som nu ska tävla om de åtråvärda guldspadarna för 2014 års bästa granskande reportage.

I klassen Liten tidning med upplagor upp till 100 000 ex, har hela 26 bidrag skickats in, trots att många dagstidningar blöder och har bantat hårt.
− Det är glädjande att man fortfarande prioriterar det granskande uppdraget. Många av bidragen är mycket viktiga lokalgräv som fått stort genomslag, säger Bertholof Brännström, sammankallande i guldspadejuryn.
Guldspaden är Föreningen Grävande Journalisters pris för att premiera god undersökande journalistik. Spadarna delas ut i nio olika kategorier, från webb till bok.

Ovanligt många granskande reportageböcker, hela 16 stycken, har också skickats in till guldspadejuryn.

Som vanligt är kvaliteten också hög – och konkurrensen hård – i tunga kategorier som Riks-TV, Riks-radio och Stor tidning. Däremot är antalet bidrag i Lokal-TV och Lokal-radioklasserna färre än tidigare.
− Vad det kan bero på är svårt att säga, men möjligen kan nedläggningen av TV4:s lokala stationer och omstruktureringen av SVT:s regionala organisation och bemanning spela in, säger Bertholof Brännström.

Totalt har 138 bidrag lämnats in i de nio olika kategorierna. Guldspadarna delas ut på Grävseminariet som i år hålls i Jönköping den 20-21 mars.

GULDSPADEBIDRAG 2014 (2013)

Bok
16 (13)
Lokalradio
8 (11)
Lokal-TV
8 (21)
Liten dagstidning
26 (13)
Riksradio
16 (19)
Riks-Tv
24 (27)
Större dagstidning
18 (23)
Tidskrift
13 (13)
Webb
9 (15)

Totalt: 138 (155)