Grävfonden

Föreningen Grävande Journalister har under många år – bland annat med grävpriset Guldspaden – kunnat prisbelöna samhällsnödvändig journalistik och inspirera till mer undersökande journalistik.

Nu hotas genomarbetad granskande journalistik av sviktande affärsmodeller och mediehusens krympande resurser. Tillgång till journalistik som avslöjar maktmissbruk, korruption, rättsröta och missbruk av skattemedel måste värnas.

Därför har Föreningen Grävande journalister beslutat att starta en stiftelse, Stiftelsen Grävfonden. Fonden ska samla in kapital i syfte att dela ut journaliststipendier för fortbildning och utveckling av nya arbetsmetoder.

På så sätt vill vi säkra svenska journalisters sakkunskap och kompetens i tider då redaktioner utarmas, antalet journalister blir färre och möjligheterna till kompetensutveckling är små. Vi vill värna den professionella granskning av makten som är en förutsättning för medborgarnas tillgång till opartisk, relevant och sann information. Vi vill avvärja det hot mot demokratin som mediekrisen skapar.

Vad gör Grävfonden?

Journalistisk granskning kräver tid, kunskap och kompetens. Därför ska Grävfonden bidra till att finansiera kompetensutveckling på området grävande kvalitetsjournalistik; bidra till att utveckla nya verktyg och metoder för den digitala journalistiken; möjliggöra praktik i syfte att att fördjupa kunskaper; samt bidra till ökad kunskap och förmåga att gräva med källkritik och god etik.

Styrelsen för Grävfonden

Ordförande är Kerstin Brunnberg. Journalist. Tidigare vd SR och tidigare ordförande Statens kulturråd. Ledamot tidningen Expo.

Ledamöter

Erik Palm. Vice ordförande. Journalist. Tidigare ledamot i Föreningen grävande journalister.
Robert Aschberg. Journalist och fd vd Strix Televison. Ledamot av styrelsen för Expo.
Cecilia Krönlein. Journalist. Tidigare chefredaktör vid Göteborgs-Posten.
Cecilia Zadig. Journalist. Utbildar i ledarskap och organisationsutveckling i svenska medier och på Stockholms universitet. Tidigare ordförande i Föreningen grävande journalister.

Suppleanter

Ingrid Carlberg. Journalist och författare. Före detta gästprofessor vid JMG. Tidigare ledamot av Föreningen grävande journalister.
Thomas Frostberg. Journalist. Redaktör för DN Global utveckling. Ekonomikrönikör för HD/Sydsvenskan/8till5.
Jan Mosander. Journalist och författare. Lång erfarenhet av grävande journalistik och tidigare korrespondent för Sveriges Radio.
Emanuel Sidea. Journalist och författare. Undervisat i journalistik på Stockholms universitet (JMK) och Göteborgs universitet (JMG). Ledamot i Föreningen Grävande journalister.

Kontakta Grävfonden

Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg nås på kerstin.brunnberg@gmail.com

Donera

Vill du donera pengar till Grävfonden? Kontakta Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg på kerstin.brunnberg@gmail.com

Donatorer

David Lagercrantz, september 2017
Johan Björkmans stiftelse, september 2017
Sören Sommelius, mars 2016

 Tack Handelsbanken för att ni stödjer Grävfondens syfte och har bidragit med kunskap och hjälp att starta stiftelsen.

AP_LOGO_BLUE

Tack Adrian Partners för att ni stödjer Grävfondens syfte och bidrar med kunskap om stiftelser och revision.

_________________________________________________

13 september 2017

PRESSMEDDELANDE: Miljondonation till grävande journalistik

Författaren David Lagercrantz donerar en halv miljon kronor till Föreningen Grävande Journalisters stiftelse Grävfonden. Fonden, som är under uppbyggnad, har som syfte att stärka den grävande journalistiken i Sverige med bland annat journaliststipendier till utbildningar i grävmetoder.

– Jag ser Grävfonden som en oerhört angelägen satsning. Ska man vara högtidlig handlar det om att stötta den svenska demokratin i en ödestid, säger David Lagercrantz.

– Det blir ju allt tydligare att det fria ordet är under attack i världen idag. Antidemokratiska krafter växer sig starkare, och lögnen och desinformationen får ett allt större inflytande i det offentliga rummet. Undersökande journalistik är därför viktigare än någonsin. Det är på allvar nu.

– Den här donationen är ett led i mitt arbete för undersökande journalistik. Vi lever i en tid när ett omfattande journalistförakt frodas, vilket är djupt sorgligt eftersom vi just nu råkar vara i ett alldeles särskilt behov av goda journalister. Jag vill arbeta för att göra de undersökande journalisterna till våra hjältar igen, precis som de var när jag växte upp med Woodward och Bernstein och allt vad de hette.

David Lagercrantz blir därmed den förste som svarar på en vilande utmaning från Johan Björkmans stiftelse. Sedan tidigare har Johan Björkmans stiftelse lovat att stötta Grävfonden med en halv miljon kronor om någon annan donerar ett lika stort belopp. Sören Sommelius, tidigare Helsingborgs dagblad, har vidare bidragit med 100 000 kr.

Med David Lagercrantz donation har Stiftelsen Grävfonden därmed nått sin första miljon. På sikt är förhoppningen att samla in minst det tiodubbla. Avkastningen ska delas ut som stipendier till journalister, som vill få möjlighet att vidareutbilda sig i grävande journalistik, i Sverige eller utomlands.

– Johan Björkmans stiftelse stödjer Grävfonden för att vi ser vikten av seriös faktabaserad journalistik, till skillnad från drevjournalistik utan källkritik. Det är viktigt, inte minst för rättssäkerhetens skull, säger advokat Per Björkman, som hoppas att fler stödjer Grävfonden.

Vid sidan av stipendierna ska Grävfonden också verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin.
– Vi är oerhört tacksamma för dessa första donationer. De verkligt stora vinnarna är medborgarna, det vill säga vi alla, och demokratin. Nu kan Föreningen Grävande Journalisters stiftelse Grävfonden börja jobba på allvar och stödja kunskapskrävande undersökande journalistik. Vi hoppas att fler antar utmaningen och följer David Lagercrantz och Johan Björkmans exempel, säger Grävfondens ordförande, Kerstin Brunnberg.