Grävfonden

gravfonden-logo

 

GRÄVFONDENS STORA STIPENDIUM 2020

Grävfondens stora stipendium 2020 går till en utbildningspraktik vid det prisbelönta journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) i Sarajevo.

Stipendiet, som vänder sig till medlemmar i Föreningen Grävande Journalister (FGJ), täcker resa och uppehälle samt en plats vid OCCRP under mellan en och tre månader.

Sökande ska ha varit medlem i FGJ i två år och i ansökan motivera sitt behov av vidareutbildning och sin kostnadsberäkning. Stipendiebeloppet uppgår till maximalt 50 000 kronor. Grävfondens stora stipendium tilldelas en enda sökande. Sista ansökningsdatum var 7 oktober 2019.

Stipendiaten kungörs den 23 oktober 2019.

PRESSMEDDELANDE

Stiftelsen Grävfonden har tilldelat två journalister stiftelsens andra och tredje utbildningsstipendium någonsin. Rasmus Jeppsson, vid Barometern-OP, samt Carolina Jemsby, frilans, har tilldelats 10 000 kronor var för att delta vid den internationella grävkonferensen Global Investigative Journalism Conference i Hamburg.

Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg meddelade stipendiaterna beslutet under veckan. Rasmus Jeppsson är reporter vid Barometern-OP och granskar bland annat arbetsmarknadsfrågor. Carolina Jemsby är frilansjournalist med mångårig meritlista som grävare. Bland annat har hon den senaste tiden granskat den svenska alternativhögern samt gode män.

 

I stipendiet ingår konferensavgift, flygresa och boende. Global Investigative Journalism Conference hålls vartannat år och är världens mest ansedda konferens med fokus på undersökande journalistik. 2019 arrangeras konferensen i Hamburg.

Stipendierna möjliggjordes av medel insamlade av allmänheten i samband med Grävseminariet 2019. Grävfonden vill återigen rikta ett stort tack till FGJ:s medlemmar som hjälpte till att sprida kampanjen.

Grävfondens styrelse arbetar nu vidare för att öka kapitalet för att ge än fler journalister fortbildning – mer journalistisk granskning gynnar alla.

Föreningen Grävande Journalisters Stiftelse Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.

 


Utan granskning dör demokratin

Vi har sett hur planterad desinformation och påverkansoperationer i sociala medier till och med kan hota demokratiska val. Sviktande affärsmodeller i mediebranschen har samtidigt tvingat fram bantade redaktioner, som saknar resurser att möta hotet. I denna omöjliga ekonomiska kapplöpning riskerar sanningen, det viktigaste beslutsunderlaget i en demokrati, att bli offret.

Därför behöver den granskande journalistiken stärkas. Det är viktigare än någonsin att undersökande journalister lär sig att genomföra avancerade nationella och internationella kartläggningar. Så rustar vi oss bättre i kampen mot desinformation, maktmissbruk, slöseri med skattemedel och korruption.

 Stiftelsen Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.

www.gravfonden.se

 

 


 

Om Stiftelsen Grävfonden

Föreningen Grävande Journalister har under många år – bland annat med grävpriset Guldspaden – kunnat prisbelöna samhällsnödvändig journalistik och inspirera till mer undersökande journalistik.

Nu hotas genomarbetad granskande journalistik av sviktande affärsmodeller och mediehusens krympande resurser. Tillgång till journalistik som avslöjar maktmissbruk, korruption, rättsröta och missbruk av skattemedel måste värnas.

Därför har Föreningen Grävande journalister beslutat att starta en stiftelse, Stiftelsen Grävfonden. Fonden ska samla in kapital i syfte att dela ut journaliststipendier för fortbildning och utveckling av nya arbetsmetoder.

På så sätt vill vi säkra svenska journalisters sakkunskap och kompetens i tider då redaktioner utarmas, antalet journalister blir färre och möjligheterna till kompetensutveckling är små. Vi vill värna den professionella granskning av makten som är en förutsättning för medborgarnas tillgång till opartisk, relevant och sann information. Vi vill avvärja det hot mot demokratin som mediekrisen skapar.

Vad gör Grävfonden?

Journalistisk granskning kräver tid, kunskap och kompetens. Därför ska Grävfonden bidra till att finansiera kompetensutveckling på området grävande kvalitetsjournalistik; bidra till att utveckla nya verktyg och metoder för den digitala journalistiken; möjliggöra praktik i syfte att att fördjupa kunskaper; samt bidra till ökad kunskap och förmåga att gräva med källkritik och god etik.


 

Styrelsen för Grävfonden

Ordförande är Kerstin Brunnberg. Journalist. Tidigare vd SR och tidigare ordförande Statens kulturråd. Ledamot tidningen Expo.

Ledamöter

Erik Palm. Vice ordförande. Journalist. Tidigare ledamot i Föreningen grävande journalister.

Ingrid Carlberg. Journalist och författare. Före detta gästprofessor vid JMG. Tidigare ledamot av Föreningen grävande journalister.

Cecilia Zadig. Journalist. Utbildar i ledarskap och organisationsutveckling i svenska medier och på Stockholms universitet. Tidigare ordförande i Föreningen grävande journalister.

Göran Ellung. Journalist. Tidigare programdirektör TV och VD Nyhetsbolaget.

Suppleanter

Fouad Youcefi. Journalist. Ordförande i Föreningen Grävande Journalister.

Anna Lindmarker. Journalist. Programledare TV4.

Kalle Jungkvist. Journalist. Senior Advisor

Carl Thulin. Journalist. Utrikesredaktör Dagens Industri.

Emanuel Sidea. Journalist och författare. Undervisat i journalistik på Stockholms universitet (JMK) och Göteborgs universitet (JMG). Tidigare ledamot i Föreningen Grävande Journalister

Kontakta Grävfonden

Grävfondens styrelse nås på info@gravfonden.se


 

Donera

Vill du donera pengar till Grävfonden? Det går bra att använda sig av Swish eller en överföring via bankgiro.

Swish-nummer: 1235280904
Bankgiro: 5265-7434
Grävfonden har organisationsnummer 802480-7102

Vill du göra donationer på annat sätt? Kontakta Grävfondens styrelse på info@gravfonden.se

Några av våra donatorer

David Lagercrantz, september 2017
Johan Björkmans stiftelse, september 2017
Hans Hernborn, september 2017
Sören Sommelius, mars 2016

Tack Handelsbanken för att ni stödjer Grävfondens syfte och har bidragit med kunskap och hjälp att starta stiftelsen.

AP_LOGO_BLUE

Tack Adrian Partners för att ni stödjer Grävfondens syfte och bidrar med kunskap om stiftelser och revision.


 

Tidigare nyheter

16 april 2019: PRESSMEDDELANDE

Tack alla medlemmar i FGJ och andra som bidragit! Tack vare era insatser till Grävfondens första crowdfunding-insamling har vi fått ihop 20 000 kronor. De insamlade medlen ska nu delas ut till två personer för att delta på världens största grävkonferens GIJC, som äger rum i Hamburg 26-29 september 2019.

Nu kan du ansöka om att få ett av stipendierna!

Ansökningsperioden pågår fram till den 26 april och stipendiet täcker konferensavgift, flygresa och boende under grävkonferensen.
Maxbeloppet är 10 000 kronor per stipendiat och sökande måste ha betalt medlemsavgift till FGJ de senaste två åren.

Stipendiaterna kungörs den 29 april 2019 på www.gravfonden.se och www.fgj.se.

Sök stipendiet här – deadline är 26 april!

Åter igen, tack till alla som bidragit i Grävfondens första crowdfunding.

Stiftelsen Grävfonden, som bildades i november 2017, har som ändamål att främja en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin.

23 oktober 2018: Törnkvist fick Grävfondens första stipendium

PRESSMEDDELANDE. Stiftelsen Grävfonden har tilldelat journalisten Ann Törnkvist stiftelsens första utbildningsstipendium på 50 000 kronor för tre månaders utbildningspraktik vid det prisbelönta journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, i Sarajevo.

Ann Törnkvist har nyligen kommit ut med den uppmärksammade reportageboken ”Följ Fucking Order” som granskar maffiametoderna inom ett gäng kriminella i Södertälje. Ann Törnkvist har examina i statsvetenskap och journalistik från University of Glasgow respektive Columbia Graduate School of Journalism i New York. Hon har arbetat för Sveriges Radio och många tidningar med grävande journalistik och bildjournalistik och gräver just nu på Svenska Dagbladet.

“Redan när jag skrivit klart ”Följ fucking order” insåg jag att mer än en fråga återstår: Vem smugglar in knarket? Vem tvättar pengarna? För att följa pengarna från Sverige högre upp i de kriminella nätverken behöver jag fler redskap och metoder. Vi grävande journalister behöver den spetskompetens som OCCRP kan ge och som jag kan omsätta i praktiken omedelbart”, säger Ann Törnkvist.

“Tack vare Grävfondens donatorer kan vi äntligen dela ut detta första stipendium för att en journalist ska kunna öka sin kunskap om digital teknik. Journalistiken måste kunna granska och hålla jämna steg med de krafter som använder kunskapen om algoritmerna för maktmissbruk och brott”, säger Kerstin Brunnberg, ordförande i Stiftelsen Grävfonden. Men fonden behöver påfyllning.

OCCRP har bland annat samarbetat med Süddeutsche Zeitung, ICU och SVT Uppdrag Granskning i de uppmärksammade avslöjandena kring Panama och Paradise-dokumenten.

Föreningen Grävande Journalisters Stiftelse Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.

Stockholm den 23 oktober 2018.

För Grävfonden:

Kerstin Brunnberg
Erik Palm

13 september 2017: Miljondonation till grävande journalistik

PRESSMEDDELANDE. Författaren David Lagercrantz donerar en halv miljon kronor till Föreningen Grävande Journalisters stiftelse Grävfonden. Fonden, som är under uppbyggnad, har som syfte att stärka den grävande journalistiken i Sverige med bland annat journaliststipendier till utbildningar i grävmetoder.

– Jag ser Grävfonden som en oerhört angelägen satsning. Ska man vara högtidlig handlar det om att stötta den svenska demokratin i en ödestid, säger David Lagercrantz.

– Det blir ju allt tydligare att det fria ordet är under attack i världen idag. Antidemokratiska krafter växer sig starkare, och lögnen och desinformationen får ett allt större inflytande i det offentliga rummet. Undersökande journalistik är därför viktigare än någonsin. Det är på allvar nu.

– Den här donationen är ett led i mitt arbete för undersökande journalistik. Vi lever i en tid när ett omfattande journalistförakt frodas, vilket är djupt sorgligt eftersom vi just nu råkar vara i ett alldeles särskilt behov av goda journalister. Jag vill arbeta för att göra de undersökande journalisterna till våra hjältar igen, precis som de var när jag växte upp med Woodward och Bernstein och allt vad de hette.

David Lagercrantz blir därmed den förste som svarar på en vilande utmaning från Johan Björkmans stiftelse. Sedan tidigare har Johan Björkmans stiftelse lovat att stötta Grävfonden med en halv miljon kronor om någon annan donerar ett lika stort belopp. Sören Sommelius, tidigare Helsingborgs dagblad, har vidare bidragit med 100 000 kr.

Med David Lagercrantz donation har Stiftelsen Grävfonden därmed nått sin första miljon. På sikt är förhoppningen att samla in minst det tiodubbla. Avkastningen ska delas ut som stipendier till journalister, som vill få möjlighet att vidareutbilda sig i grävande journalistik, i Sverige eller utomlands.

– Johan Björkmans stiftelse stödjer Grävfonden för att vi ser vikten av seriös faktabaserad journalistik, till skillnad från drevjournalistik utan källkritik. Det är viktigt, inte minst för rättssäkerhetens skull, säger advokat Per Björkman, som hoppas att fler stödjer Grävfonden.

Vid sidan av stipendierna ska Grävfonden också verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin.
– Vi är oerhört tacksamma för dessa första donationer. De verkligt stora vinnarna är medborgarna, det vill säga vi alla, och demokratin. Nu kan Föreningen Grävande Journalisters stiftelse Grävfonden börja jobba på allvar och stödja kunskapskrävande undersökande journalistik. Vi hoppas att fler antar utmaningen och följer David Lagercrantz och Johan Björkmans exempel, säger Grävfondens ordförande, Kerstin Brunnberg.