Nyhet

Gräv20 blir DigiGräv

2020-06-18

Grävseminariet har i 30 års tid varit en arena för högkvalitativ fortbildning, fantastiskt nätverkande och för viktiga hyllningar till den undersökande journalistiken i Sverige och i världen. Gräv 20 kommer att genomföras. Vi kommer att ses. Vi kommer att dela kunskaper, metoder och vi kommer att få berättelserna bakom fjolårets fantastiska grävinsatser. Men för första gången på 30 år kommer vi behöva ställa om för att göra allt det på distans och i digitala forum. Vi gör det för att hålla alla oss och er säkra, och för att säkra att föreningen och Guldspaden överlever.

Gräv 20 blir alltså DigiGräv. Det innebär fortfarande metodworkshops i världsklass, exklusiva föreläsningar från internationella grävstjärnor, och de populära ”nominerade berättar”-föreläsningarna. Och Guldspadarna kommer såklart att delas ut. Skillnaden blir alltså att du som anmält dig till Grävseminariet kommer kunna ta del av allt från din arbetsplats eller från ditt hemmakontor.

Datumet för DigiGräv är fortfarande den 18-19 september 2020, programmet har redan börjat ta form, och Guldspadarna är redan graverade med vinnarnas namn. Vi är övertygade om att kunna leverera ett fint Grävseminarium till journalistbranschen, även om det inte alls blir på det sätt vi är vana vid, eller helst skulle önska.

Ett program och mer detaljerad information om DigiGräv kommer att presenteras den 12 augusti.

 

Varför inte fysiskt Gräv?

Det är idag mycket osäkert om Gräv 2020 i Borås i september kommer att vara möjligt att genomföra fysiskt. Vi vet inte om eller när regeringen väljer att lätta på förbudet mot folksamlingar med fler än 50 personer. Vi har också kontaktat ett tiotal chefer och arbetsledare runtom i Sverige för att få en bättre bild av mediernas inställning till Gräv i september. De flesta har uppgett att de inte kommer att skicka deltagare till Gräv, eller är tveksamma till det, givet situationen. Därmed har vi stått inför tre scenarion.

  1. Vänta och se vad som händer alternativt skjuta upp ytterligare
    FGJ:s styrelse har övervägt att försöka ha is i magen för att se hur situationen ser ut efter sommaren. Men flera saker har fått oss att inte gå den vägen. Arrangörsgruppen som slitit hårt för ett i stort sett fullständigt arrangemang som i sista stund sköts på framtiden, står inför ett på många sätt omöjligt uppdrag. Att sy ihop och ladda för en grävhelg som med stor sannolikhet inte kommer att kunna genomföras är mentalt mycket svårt. Hade vi väntat med beslut hade det dessutom inneburit att FGJ dragit på sig högre kostnader ju närmare september vi kommit. Detsamma gäller de många frilansare, studenter och mediebolag som ännu inte bokat resor eller hotell. Det vill vi undvika. Med hänsyn till arrangörsgruppens arbetssituation, och den ekonomiska bilden, måste beslutet om att köra eller ställa in, fattas nu. Även att skjuta upp Grävseminariet ytterligare under hösten skulle innebära stor osäkerhet både för arrangörsgruppen och ekonomin.
  2. Ställa in
    FGJ är ekonomiskt mycket beroende av Grävseminariet. Ett inställt Gräv 2020 – när arrangemanget redan dragit på sig stora kostnader skulle vara mycket allvarligt ekonomiskt och riskera framtiden för såväl Grävseminariet och Guldspaden. En konkurs kan just nu inte uteslutas och därmed är detta inte ett ansvarsfullt alternativ.
  3. Digitalisera
    En digitalisering av Gräv skulle innebära att deltagarna inte får mötas fysiskt, vilket vi vet att många deltagare kommer sakna. Men med ett digitalt erbjudande kommer vi ändå kunna se till att fortbilda den svenska journalistkåren på det sätt som Gräv är tänkt att fungera. Vi tror och hoppas att mediebolagen, frilansare och studenter kommer att känna att de fått stort värde av sin deltagaravgift även digitalt.

 

Vad händer med min biljett?

Vi kommer att erbjuda alla som vill delar av biljettpriset tillbaka, eftersom DigiGräv exempelvis inte arrangerar någon galamiddag. Speciellt tänker vi på de som drabbats hårdast av coronakrisen, det vill säga frilansare och studenter. Men vi är också väldigt glada över att de flesta arbetsgivare vi haft kontakt med inför detta beslut har uppgett att det finns ett tydligt värde i även ett digitalt Grävseminarium.

Som ideell förening är vi också väldigt rörda över att flera arbetsgivare uppgett att man kan tänka sig att inte begära pengar tillbaka och istället efterskänka hela biljettpriset för att stötta föreningen i ett tufft läge. Både Grävseminariet och Guldspaden är viktiga för branschen, och för den grävande journalistiken i Sverige. Vi tackar enormt för det stödet.

Vi lovar också att återinvestera i den svenska journalistkåren. Skulle stödet från journalistbranschen bli så stort att DigiGräv gör ett överskott i förhållande till budget så kommer vi att använda pengarna till att sänka priserna till Gräv 2021, eller erbjuda stipendier till konferensen.

Mer information om hur du kan ansöka om pengar tillbaka kommer också den 12 augusti.

 

Vad händer med mitt hotell?

Det är hotellens egna avbokningsvillkor som gäller. FGJ kommer under sommaren att ännu en gång vända sig till samtliga hotell och be om flexibilitet utifrån den exceptionella situationen, men i övrigt har FGJ tyvärr begränsad möjlighet att påverka hotellen. Mer information om detta kommer också den 12 augusti 2020.

 

Kommer Gräv 2.0 arrangeras under två heldagar?

Huvudsakligen, ja. Men vi behöver sommaren på oss för att spika programmet. Mer information kommer den 12 augusti.

 

Vad händer med min föreläsning som jag skulle hålla i?

Alla föreläsare som var bokade för ett fysiskt Grävseminarium i Borås i september kommer att kontaktas av arrangörsgruppen.

 

Hur kommer Guldspaden att delas ut?

Guldspaden kommer att delas ut i samband med DigiGräv den 18-19 september. Mer detaljerat upplägg och exakta tider presenteras den 12 augusti 2020.

 

Vad gör jag om jag har frågor?

FGJ:s kansli är för närvarande stängt, och vår leverantör av deltagaradministration Meetx arbetar med begränsad kapacitet med anledning av pandemin. Därför ber vi er om möjligt att vänta med eventuella frågor till dess mer information kommer den 12 augusti.

För frågor av mer akut karaktär går det bra att mejla ordforande@fgj.se eller till grav@meetx.se