Arbetsbeskrivning

Telia och hemligheten

Ola Westerberg
2021-01-11

KATEGORI

Etermedia riks dokumentär

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Ola Westerberg

Namn: Sven Bergman

Namn: Joachim Dyfvermark

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Axel Gordh Humlesjö, Timur Karpov, Fredrik Laurin, Linda Larsson Kakuli, Ola Christoffersson, Markus Junghard, Linus Magnusson, Nils Hanson, Per Ståhlberg.

PUBLICERINGSDATUM

2020-09-16

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT Uppdrag granskning och SVT Nyheter. Internationell sampublicering på OCCRP:s sajt.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Misstänkt mångmiljonmuta från Telia togs aldrig upp av åklagaren – hade kunnat förändra rättegången

Ex-vd Lars Nyberg och de andra mutmisstänkta Teliacheferna friades på en teknikalitet av tingsrätten i Sveriges i särklass största korruptionsmål någonsin. Men andra uppgifter – som åklagarna kände till men inte använde sig av – hade kunnat få dem i fängelse. Det visar en uppsjö hemliga bevis som Uppdrag granskning kan avslöja.

– Häpnadsväckande! säger en korruptionsexpert.
– Det skulle kunna vara en grund för en fällande dom, säger en annan.
– Idag är det kört, säger en tredje.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Engagerad och kunnig journalistik:
Nästan tio års gemensamt, svårt och idogt grävande, odlande av källor i Sverige och utomlands, ackumulerade avancerade expertkunskaper och insamling av oerhört känsliga, rättsliga och hemliga dokument ligger bakom.
Stor erfarenhet av internationella avslöjanden om penningtvätt, korruption och upplägg via skatteparadis fanns och krävdes också.

Avslöjande av väsentliga förhållanden som allmänheten inte kände till:
Rättsligt blir det inte mycket väsentligare än att Sveriges absolut största korruptionsmål genom tiderna kunde ha fått en helt annan utgång. Dessutom hade brottsrubriceringar som aldrig prövats tidigare (handel med inflytande resp vårdslös finansiering av muta) kunnat tas upp i domstol för första gången och blivit vägledande. Fallet hade av alla dessa skäl kunna förändra det undermåliga svenska resultatet i dessa sammanhang: att inga toppchefer fällts för mutbrott på 30 år.
Utöver det principiellt avgörande med den hittills okända mutan, är en korrupt betalning som helst på 20 miljoner amerikanska dollar enorm. Den ska absolut inte på något sätt förringas för att företaget Telia tidigare erkänt mutor för svindlande 3 miljarder kronor.
Allmänheten var också helt ovetande eftersom åklagarna förtigit uppgifterna, som för dem var välkända och hade kunnat utredas i tid. Ändå utelämnades de i åtalet.

Självständigt utfört originalarbete:
Inga andra har följt det här spåret. Inga andra har kunnat få tillgång till materialet och kunnat göra avslöjandet, som framgår av ovan. Det krävde unika kontakter och unika erfarenheter.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Obekräftade uppgifter om fortsatt omfattande korruption i samband med Telias affärer i Uzbekistan har florerat ända sedan UG:s första avslöjande 2012. Telia hävdade 2013 att man tackat nej till maffialiknande krav på ”beskyddarpengar” till diktatorns dotter.
När ytterligare ledtrådar dök upp på några ställen i den cirka 30 000 sidor tjocka svenska förundersökningen (men inte åberopades i åtalet), uppkom idén att vi på nytt skulle samarbeta om ett Teliagräv. Ett avgörande skäl var nyhetsvärdet: att betalningar från och med den 1 juli 2012 faller under en ny, vassare lag än de tidigare avslöjade och rättsligt prövade, och kunde ge fällande domar.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Sedan de nya ledtrådarna stärkt oss i förvissningen om att det fanns fler, principiellt annorlunda och mycket viktiga mutor, som åklagarna dessutom valt bort, aktiverade vi alla våra kanaler. Det handlade om att återknyta kontakt med upparbetade gamla källor, och att aktivera nya, såväl i Sverige som utomlands.
Mutorna har utretts i ett tiotal länder, så vi lade pusslet utifrån alla de uppgifter och kontakter vi lyckades få tillgång till.
Av källskyddsskäl kan vi inte gå in på detaljer, men tack vare långvarigt, idogt förarbete och unika ingångar fick vi till slut tillgång till hundratals sidor med utländska, hemligstämplade bevis för de nya mutorna, som enligt våra källor också hade lämnats till svenska utredare.
Det gällde senare att analysera de många komplicerade dokumenten och köra mot handlingar vi sedan tidigare hade tillgång till. Vi rekonstruera ett förlopp där samstämmiga uppgifter visade att den tidigare Telialedningen hade godkänt mutorna och sett till att de betalades.
Vi hamnade också på relativt okänd juridisk mark eftersom det bland annat handlade om brottsrubriceringar som inte prövats i svensk domstol. För att navigera i denna rättsliga snårskog bad vi flera av Sveriges främsta experter på korruptionsområdet, som utifrån vårt material oberoende av varandra och enhälligt slog fast att ex-vd Lars Nyberg och hans medåtalade kollegor hade kunnat hamna i fängelse om bevisen hade lagts fram i rätten.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Rättsliga dokument från flera länder: korrespondens mellan åklagare (rättshjälp), beslagtagen e-post mellan de inblandade på bl a Telia och den uzbekiska motparten som var involverade i upplägget med de nya mutorna, vittnesmål från Teliachefer utomlands, interna pm från flera inblandade företag som bekräftar bilden.
Även kontrakt mellan de inblandade företagen, som bekräftar det avancerade upplägget där pengarna slussats mellan brevlådeföretag i hemliga skatteparadis som Brittiska Jungfruöarna och Nevis, samt via en kinesisk tredje part, det stora IT-företaget ZTE.
Här finns också kontoutdrag som stämmer överens med kontraktens belopp, inblandade parter och tidsperioder. Dessa visar svart på vitt att mutorna inte bara var överenskomna, utan också betalades, och strider mot Telias förra lednings påståenden att företaget sade nej till upplägget.
Telias nuvarande chefsjurist bekräftade också delar av upplägget, som bolaget hittat under sina efterforskningar men aldrig offentliggjort.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Total sekretess i flera länder. I Sverige både förundersökningssekretess och utrikessekretess, till exempel. Åklagare, försvarsadvokater och tidigare Teliachefer som inte ville prata över huvud taget om uppgifterna, än mindre lämna ut handlingar. Den formella vägen var också stängd även hos utredare utomlands, som i Uzbekistan och USA. Därför behövde vi mödosamt söka andra vägar runtom i världen och runda de vanliga ingångarna.
Det var också snårigt att reda ut förhållandena rent juridiskt, inte minst eftersom flera av brottsrubriceringarna inte prövats tidigare.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Enbart en publicering. Se bif dokumentär och dokument med länkar.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Sammanlagt några månader effektiv tid, men utspritt över cirka ett och ett halvt år.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Om rättsväsendet har tagit till sig kritiken och starta en kompletterande utredning är svårt att säga och inte en offentlig uppgift. En poäng med grävet är som sagt att preskriptionstiden för vissa brott har löpt ut, att åklagarna sumpade den chansen.
Det första Teliamålet pågår än (dom i Svea hovrätt den 4 februari, men baserat på samma gamla bevis som tidigare). Vad som kan ske när det är avgjort är också oklart.
Kollegor har varit mycket uppskattande.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.