Arbetsbeskrivning

AAK och den illegala palmoljan

Emma Boethius
2021-01-11

KATEGORI

Storstadstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Andreas Ståhl

Namn: Michael Syrén

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Redaktör: Emma Boëthius
Digital utgörning: Helena Kieffer.
Tv-redigering: Cecilia Anderberg.
Printredigering: Johanna Holmberg.

PUBLICERINGSDATUM

2020-05-26

VAR PUBLICERADES JOBBET?

I Expressens samtliga kanaler.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Sveriges näst rikaste familj handlar med illegal palmolja:

Djupt inne i Indonesiens djungel bränns naturreservat i hemlighet ned – och ersätts av gigantiska palmoljeplantager. Expressen har berättat hur oljejätten AAK, med miljardärsystrarna Schörling som huvudägare, använder palmolja från dessa illegala plantager. Samtidigt som de marknadsför hållbarhet och certifierade produkter.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Expressen har metodiskt avslöjat den största svenska miljöskandalen under 2020. Genom månaders systematisk granskning av leverantörslistor och rapporter, i kombination med fältstudier, har vi bidragit med ny information av stor betydelse för miljömedvetna konsumenter.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

En fransk miljörapport uppmärksammade 2019 hur de illegala palmoljeplantagerna i Indonesien fortsatt sin klimatskadliga verksamhet – trots omvärldens kritik.
Samtidigt hänvisar oljebolagen till certifierade produkter, för konsumenter som vill skydda regnskogen.
Men kan man lita på certifieringen? Är palmoljejättarna så hållbara som de hävdar?
Vi bestämde oss för att kartlägga den svenska palmoljejätten AAK:s produktionskedja.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Som ett led i arbetet granskade vi företagets olika hållbarhetsrapporter i detalj, för att ta reda på hur de själva beskrev sin produktion. Vi studerade även långa leverantörslistor, som AAK själva hänvisade till. Genom fältarbete på plats i Indonesien kunde vi slå fast att flera av "kvarnarna" på AAK:s leverantörslistor hämtade sina råvaror från olagliga plantager. Det svenska bolaget bidrog alltså till skövlingen av regnskogen – trots certifiering och hållbarhetslöften.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Listor över leverantörer.
Hållbarhetsrapporter.
Miljörapporter, experter och organisationer.
Personer med insyn, på plats i Indonesien.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

AAK vägrade ställa upp på en intervju. Så småningom skickade vi våra frågor till dem via mejl – men inte heller då fick vi några svar. Till slut valde vi att publicera de obesvarade frågorna i sin helhet, tillsammans med artikeln.

Efter vår publicering svarade AAK på Expressens frågor på en undanskymd sida för aktiespekulanter, i samband med att bolagets aktie dök på börsen. Utan att skicka sitt uttalande till oss. Vi sökte då återigen AAK, utan svar. Därpå publicerade vi en ny artikel där vi berättade om deras kommentarer, samt vilka följdfrågor vi ville att de skulle svara på. Då kom slutligen ett mejl direkt till oss där de konstaterade att de tog uppgifterna om den illegala palmoljan "på största allvar".

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

1. Kartläggningen av AAK:s handel med den illegala palmoljan.
https://www.expressen.se/nyheter/qs/klimat/sveriges-nast-rikaste-familj-handlar-med-illegal-palmolja/

2. Kopplingen till familjen Schörling.
https://www.expressen.se/dinapengar/marta-och-sofia-schorling-ar-sveriges-rikaste-systrar/

3. AAK:s svar – där de skyllde på "mellanhänder".
https://www.expressen.se/nyheter/klimat/aak-svarar-om-palmoljan-hanvisar-till-mellanhander/

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Vi arbetade med detta under några månaders tid.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Avslöjandet fick genomslag i flera medier.

Positiva reaktioner från andra journalister och stor spridning i sociala kanaler, inte minst på Twitter.

Efter publiceringen har källor på plats i Indonesien vittnat om att helt nya åtgärder vidtagits mot den illegala handeln – som en direkt följd av Expressens artiklar.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.