Arbetsbeskrivning

Partyparadisets baksida

Mirjam Blomkvist
2021-01-11

KATEGORI

Studentspaden

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Hanna Fagerlund

Namn: Mirjam Blomkvist

Namn: Hamilton Steiner

Namn: Wiliiam Hernvall

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Saga Örnberg (medverkade i skypeintervju som “Fanny Bloms” kompis, eftersom att vi i vårt första mail till nattklubben Grabbarna grus skrev att vi sökte tillsammans med en tjejkompis)

Konstantina Maltepioti (tolk)

Emil Östlund (Handledare)

PUBLICERINGSDATUM

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Detta gräv är ett bidrag till Studentspaden. Granskningen är planerad att publiceras i en dagstidning inom kort.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

De tre populära nattklubbarna Grabbarna grus, Solsidan bar och Pepes bodega lockar varje sommar hundratals nordiska ungdomar att kombinera nytta och nöje genom att erbjuda fest och anställning på Rhodos välkända bargata.
På nattklubbarnas Facebooksidor marknadsförs jobbannonser som inte bara utlovar oförglömliga upplevelser och nya vänner för livet – utan även goda löneavtal och anställningsbevis.
Men verkligheten ser oftast annorlunda ut. Vår granskning visar att gripanden, bestraffningar och avtalslöst arbete är vardag för de ungdomar som arbetar för klubbarna.
Under en iscensatt arbetsintervju med den svenske nattklubbschefen bekräftar han att arbetet är svart och rekommenderar samtidigt att gå på svensk a-kassa när man jobbar på Rhodos.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi tycker att grävet belyser missförhållanden som inte rapporterats om i några andra medier. Vi har också gjort en helt egen undersökning, och tagit fram information som inte var tillgänglig innan. Alla uppgifter som vi har med i undersökningen styrks av varandra oberoende källor.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

En av oss var under sommaren 2017 nere på Rhodos och fick under vistelsen höra en del om de klubbanställdas arbetsförhållanden. Bland annat att de kunde bli gripna för sitt säljande av biljetter.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Hitta personer: Till att börja med behövde vi samla in personer som kunde bekräfta våra hypoteser. För att hitta dessa personer använde vi oss främst av Facebook för att kontakta tidigare anställda. På Facebook kunde man välja filter på sökfunktionen för att söka på personer som uppgett att de jobbar/jobbat på någon av barerna vi valt att undersöka. De personer som vi intervjuade blev i sin tur frågade om de visste andra personer som vi kunde kontakta. Totalt kontaktade vi över 70 tidigare anställda, vilket resulterade i 20 intervjuer.

Intervjuer: Djupgående intervjuer med 20 tidigare anställda.

Wallraffning: Vi utgav oss för att vara en 20-årig tjej vid namn Fanny Blom, för att genomföra en iscensatt arbetsintervju med nattklubbschefen Elias Sonono.

Personresearch: Vi kollade upp de namn som under åren varit någon slags chef på någon av klubbarna (exempelvis klubbchef, säljarchef osv). Vi kollade upp dem på sociala medier, Acta publica och Skatteverket.

Intervju med sakkunniga: Vi hörde även av oss till sakkunniga personer/ myndigheter såsom Eures, Arbetsförmedlingen och grekiska arbetsinspektionen. Detta för att styrka delar av granskningen.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Muntliga källor i form av intervjuer med 20 tidigare anställda, nattklubbschefen Elias Sonono, den grekiska arbetsinspektionen, arbetsförmedlingen och Eures arbetsförmedling.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det har varit en utmaning att kolla upp utländska nattklubbar och inte kunna vara på plats. Vi har under hela arbetet kämpat med att granska bolagen bakom nattklubbarna eftersom att de inte är svenskregistrerade.
Ytterligare ett problem har varit att få till en ansvarsutkrävande intervju med nattklubbschefen Elias Sonono. Efter flertal försök att få till en intervju gjorde han sig oanträffbar.
En annan svårighet var att få en del tidigare anställda personer att berätta om sina upplevelser på grund av rädsla för nattklubbschefen.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Granskningen består i nuläget av en text med en introvideo.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Vi arbetade med granskningen under tolv veckor.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Flera redaktioner har varit intresserade av grävet och gett feedback samt positiva reaktioner.
Eftersom att grävet fortfarande är opublicerat har vi inte fått några reaktioner från myndigheter ännu.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.