Arbetsbeskrivning

Nätverken – en unik granskning om Stockholms gängkriminella

Martin Schori
2021-01-11

KATEGORI

Storstadstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Christoffer Nilsson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Martin Schori, grävchef
Sofia Boström, digital redaktör
Titti Jersler, digital chef
Andreas Bardell, fotograf
Karl Novalli, digital redaktör
Victor Lindbom, digital redaktör

PUBLICERINGSDATUM

Oktober 2020- Januari 2021

VAR PUBLICERADES JOBBET?

På aftonbladet.se samt i papperstidningen.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

“Nätverken” är en unik granskning och ett av de största gräven som gjorts om kriminella nätverk i Stockholm.

Reportrarna lyckades få tillgång till uppgifter om 676 individer som polisen i en hemlig kartläggning kopplade till till 30 kriminella nätverk. Efter en tidskrävande granskning av samtliga individer kunde grävet avslöja en rad nya och tidigare okända uppgifter.

Grävet har bland bland annat avslöjat:

Hur ett 60-tal av de utpekade gängkriminella kopplades till ett 100-tal konkurser – där bolag bland annat hade tömts på pengar före konkursen, företag hade lämnats med mångmiljonskulder, där målvakter sattes in i styrelsen på slutet, och hur bolag i ett antal fall även fått statlig lönegaranti av skattebetalarna i samband med konkurserna. Av de närmare 100 konkurserna som grävet kopplade till utpekade gängmedlemmar hade det funnits brottsmisstanke vid 71 av konkurserna. Men endast ett hade lett till åtal de senaste fem åren, visade granskningen.

Hur 52 olösta mord under fem år i Stockholm kunde kopplas till kriminella miljöer. I grävet genomfördes även en kartläggning av samtliga av de olösta morden.

Hur 36 minderåriga kopplades till gängen och hur myndigheterna ofta hade haft koll på individerna från tidig ålder, men att insatserna inte räckte till och ibland även motarbetades av barnens föräldrar.

Hur nio av tio tidigare var dömda för brott, hur 276 av de 676 personerna som kopplades till kriminella nätverk hade sammanlagda skulder på över 38 miljoner kronor, hur 393 nolltaxerade, hur gängkriminella lämnade falska inkomstuppgifter till Skatteverket för att kunna visa upp en vit inkomst.

Hur flera gängkriminella även försörjde sig på olika bidrag. Under de senaste fyra åren hade 109 fått aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, 86 hade fått underhållsstöd och 106 av personerna i granskningen hade fått sjukpenning från Försäkringskassan.
Hur de olika nätverken opererade, där bland annat ett av de mest ökända gängen misstänktes ha tjänat miljonbelopp på att lura äldre – och kopplades till närmare 300 bedrägerisamtal.
Hur skjutningarna i Stockholm rekordökade samt en kartläggning över var och när samtliga skjutningar hade ägt rum under förra året.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

“Nätverken” är i sin omfattning ett av de största gräven som har gjorts om kriminella nätverk och utgår från ett unikt grundmaterial, där reportrarna lyckats fått tillgång till en hemlig kartläggning som polisen hade gjort.

I den hemliga kartläggningen kopplade polisen 676 personer till 30 kriminella nätverk i Stockholm och reportrarna har i månader genomfört en oerhört tidskrävande kartläggning av samtliga individer. Genom att skapa en databas och samla in uppgifter från flera myndigheter har reportrarna tagit fram uppgifter om bland annat inkomster, skulder, arbetsgivare, domar, bidrag från Försäkringskassan och uppdrag i företag för samtliga individer.

Med det som utgångspunkt har reportrarna tecknat en helhetsbild av de närmare 700 personerna som enligt polisen i dag styr gäng-Stockholm, samt även beskrivit varje enskilt nätverk och vad som utmärker dem.

Grävet har hyllats för att det även fokuserar på det som ofta hamnar i skuggan av skjutningar och mord: de kriminella nätverkens ekonomi. Enligt en chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten lyckades grävet åskådliggöra de individer som enligt åklagaren var “multikriminella”, där brottsligheten inte bara utgjordes av våldsbrottslighet, utan där man även använde exempelvis företag som brottsverktyg. Reportrarna har bland annat gått igenom samtliga bolag som de 676 personerna någonsin har haft styrelseuppdrag i. På så sätt kunde grävet koppla 60 män, som polisen pekar ut som gängmedlemmar, till ett 100-tal konkurser. Trots att det funnits brottsmisstanke vid 71 av konkurserna, så hade bara ett lett till åtal de senare fem åren. Avslöjandet ledde till att en åklagare efterlyste ett helhetsgrepp från politikerna när det gällde företag som brottsverktyg.

Genom att kartlägga varje enskild individ kunde grävet även visa upp hur flera minderåriga ingick i de kriminella nätverken, de yngsta var bara 13 år gamla. Totalt kunde reportrarna identifiera 36 minderåriga som polisen kopplade till gängen. Efter en genomgång av brottmålsdomar, LVU-domar och utredningar från Socialtjänsten kunde grävet visa hur samhället satt in insatser, men att de insatserna i flera fall hade avböjts av barnens föräldrar. Justitieminister Morgan Johansson kommenterade avslöjandet med att för många barn fått växa upp i “kriminella miljöer och kriminella familjer”. Han öppnade även upp för att förändra sekretesslagstiftningen, för att underlätta för olika myndigheter att samverka i arbetet mot kriminella nätverk.

I “Nätverken” kartlades även samtliga olösta mord mellan 2015 och 2019 som polisen kopplade till kriminella nätverk. Totalt 52 stycken. Inrikesminister Mikael Damberg (S) kommenterade avslöjandet med att det behövdes “nya verktyg” till polisen och att den “förödande tystnadskulturen” behövde brytas ner.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Ursprungsidén var att granska de kriminella nätverken och deras medlemmar på ett sätt som var mer djupgående och inte stannade vid deras våldsbrott.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Källarbete med personer som på på olika sätt hade insyn i de kriminella nätverken i Stockholm.
Omfattande researcharbete för att kartlägga samtliga 676 personer.
Insamling av uppgifter från bland annat domstolar, Skatteverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, kommuner, Kriminalvården, Bolagsverket och Socialtjänsten.
Hantering av uppgifterna i ett omfattande Excel-ark.
Intervjuer med en mängd personer som på olika sätt fanns i kriminella miljöer.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Hemligstämplat material
Offentliga uppgifter från flera olika myndigheter samt kommuner om de 676 personerna i kartläggningen
Uppgifter från bland annat Bolagsverket samt olika tingsrätter när det gäller de omkring 100 företag som gått i konkurs, och som kopplades till utpekade medlemmar i de olika nätverken
Intervjuer med personer som på olika sätt hade insyn i de kriminella nätverken

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det största problemet med grävet är att det har varit extremt tids- och resurskrävande.
Tre reportrar har arbetat med granskningen under 2020 och gått igenom tiotusentals handlingar, bland annat domar och företagskopplingar för samtliga de 676 personer som polisen kopplar till de kriminella nätverken. Reportrarna har även begärt in och hanterat uppgifter från ett flertal olika myndigheter.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Grävet är utformat för publicering online, i synnerhet de större kartläggningarna med alla nätverk och olösta mord, som med fördel läses på nedanstående länkar. Samtliga artiklar och inlägg i granskningen finns publicerade här i kronologisk ordning:

https://www.aftonbladet.se/story/natverken-en-unik-granskning

1. Här är gängen som sätter skräck i Stockholm
En unik kartläggning av 676 individer som polisen kopplar till 30 kriminella nätverk
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/weExro/har-ar-gangen-som-satter-skrack-i-stockholm

2. Gängbolagens konkursnota: 58 miljoner
Stor kartläggning av gängkriminellas konkurser: brottsmisstanke för 7 av 10 bolag
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/nAaOwa/gangbolagens-konkursnota-58-miljoner

3. 52 ouppklarade gängmord i Stockholm - bara senaste fem åren
Inrikesminister Damberg: Förödande tystnadskultur https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/JJnP56/52-ouppklarade-gangmord-i-stockholm-bara-senaste-fem-aren

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Grävet inleddes innan sommaren 2020 och fortsatte i augusti. I perioder har tre reportrar arbetat heltid med projektet.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Grävet har både hyllats och skapat en debatt om de kriminella nätverken.
I samband med den första publiceringen medverkade två av reportrarna i SVT:s “Morgonstudion” och diskuterade grävet. Inrikesminister Mikael Damberg (S) och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) tog upp grävet i en debattartikel och skrev hur gängkriminalitet “är ett resultat av ökade klassklyftor” och av att “samhället inte i tid satt hårt mot hårt mot framväxande kriminella grupperingar”. Enligt de bägge ministrarna så visade “Aftonbladets granskning” vilken utbredning av “kriminella gäng som det lett till i Stockholmsområdet”. De bägge ministrarna beskrev det som en multikriminell brottslighet.
Chefsåklagare Stefan Lundberg på Ekobrottsmyndigheten kommenterade grävet på Twitter med “Kanonbra artikel @Aftonbladet! Mitt fokus: multikriminella” och även att hans slutsats var “Fokusera ej bara på våldsbrotten - samhället måste jobba brett mot dessa nätverk!”. Även polisen och föreläsaren Nadim Ghazale hyllade grävet och kommenterade det med “Måsteläsning och bra jobbat Aftonbladet”. Precis som Karin Sörbring på Expressen som beskrev det som “Snyggt och ambitiöst” på Twitter. Moderaternas rättspolitisk talesperson för Moderaterna Johan Forsell sa i en intervju att “det är bra att ni har gjort den här granskningen” och i intervjun beskrev han frågan om otrygghet och gängkriminalitet som “Sveriges andra pandemi”.

I samband med avslöjandet om att det fanns 52 olösta mord i Stockholm under fem år som polisen kopplade till kriminella miljöer skrev försvarsadvokaten Viktor Banke på Twitter att det var svindlande siffror och att vi “kan prata bevisvärdering, tekniska verktyg för polisen o s v. Men det börjar och slutar med tystnadskulturen”. Även inrikesminister Mikael Damberg (S) kommenterade avslöjandet med att den “förödande tystnadskulturen” måste brytas ner.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

En anmälan till JO.