Arbetsbeskrivning

Konsulter hyrdes in av Region Stockholm för att göra de anställdas jobb

Karin Sörbring
2021-01-08

KATEGORI

Storstadstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Karin Sörbring

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Redaktör Christian Holmén, fotograf Sven Lindwall, tv-redigerare Cecilia Anderberg, digital utgörare Helena Kieffer, printredigerare Marcus Wallén, slutredaktör Johanna Cardell.

PUBLICERINGSDATUM

2020-10-30

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Två stora webbpubliceringar (https://www.expressen.se/nyheter/pr-konsulter-hyrdes-in-for-27-miljoner-trots-sparkrav-oseriost och https://www.expressen.se/nyheter/larmet-tystnadskultur-och-press-fran-politiker/ (samt en förkortad version i print dag ett)

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Stora missförhållanden i arbetsmiljön och i öppenheten vid Region Stockholms kommunikationsverksamhet, vilket bland annat har gjort att konsulter har köpts in till höga kostnader för att göra de anställdas jobb.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Region Stockholm dröjde med att återkoppla och lämna ut information och när jag till slut fick uppgifterna skickade de medvetet dubbla eller trippla exemplar av de hundra- eller tusentals fakturor och krediteringsnotor som jag ville kika på (sannolikt för att det skulle bli omöjligt att överblicka vad fakturorna gällde och vilka personer som stod som avsändare och mottagare). Det här är det krångligaste jag gjort under mina 25 år som reporter! Det var galet komplicerat att bena ut vilka fakturor som handlade om "rimliga uppdrag" och vad som var sådant som anställda lika gärna kunde ha gjort om de fått chansen. Konsulterna hade också fakturerat olika delar av Region Stockholm för att försvåra insyn och mörka hur stora belopp det handlade om. Det var ett stort pussel att lägga.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Jag fick i uppgift av mina chefer att granska tiotusentals mejl mellan olika myndigheter nu i coronatider. I ett brev som en generaldirektör reagerade jag på att hen köpte in konsulttjänster för kommunikation och enades med mina chefer om att kika på hur det förhöll sig på den fronten för Socialstyrelsen, MSB, Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten. Region Stockholm stack ut rejält och sedan började jag gå till botten med hur det var där.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

För att kunna utesluta alla dubbletter och trippelex skrev jag till slut ut alla tusentals fakturor och sorterade dem i datum- och avdelningsordning för att kunna utesluta somliga och välja ut och sammanställa "rätt" information. Jag har också gjort otaliga intervjuer med personer på insidan respektive människor som arbetat där eller med Region Stockholm tidigare.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Fakturor, anställda, före detta medarbetare, branschkännare etc.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det var ett omfattande material att gå igenom och sortera och förstå.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Dag ett (om konsultarvodena).

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Sju veckor.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Politiker twittrade, liksom många journalister. Finansregionrådet Irene Svenonius begärde att regiondirektören skulle granska det hela: https://www.expressen.se/nyheter/svenonius-kostnaderna-ska-granskas-av-regionen/

Den 8 april 2021, fem månader efter granskningen, meddelade Region Stockholm att den kritiserade kommunikationsdirektören (som köpt in konsulttjänster för så mycket pengar och fått så extremt låga siffror i förtroendeundersökningarna) slutar. Jag följde upp detta:

https://www.expressen.se/nyheter/regiontopp-lamnar-efter-expressens-granskning/
(Vad vi inte skrev för att det bedömdes handla om en "för lågt uppsatt person" var att kommunikationschefens närmaste medarbetare försökte få jobbet som chef för kommunikationsavdelningen när det bestämdes att kommunikationschefen inte skulle få vara kvar, men den här gången fick medarbetarna och facket Vision gehör för sina åsikter. Kommunikationschefens närmaste fick inte tjänsten. Den utlyses nu i stället).

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.