Arbetsbeskrivning

Aspiranten

Olle Palm
2015-09-14

KATEGORI

Lokal-TV

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

VAR PUBLICERADES JOBBET?

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT FRÅN MYNDIGHETER OCH KOLLEGOR?

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?