Lathunden

Här till höger hittar du en massa verktyg som gör det enklare att vara grävande journalist. FGJ uppdaterar löpande Lathunden. Hittar du några felaktigheter i Lathunden eller har förslag på nya sökvägar är vi tacksamma för din hjälp. Skicka ett mejl till kansli@fgj.se.

Släktingar

Myndighet: Riksarkivet
Hemsida: http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2136&refid=1021
Begär: Forskarexpeditionen
Du måste veta : Bostadsort vid bestämd tidpunkt, församling, bostadsort där modern var skriven.
Telefon: 08 - 630 15 00
Fax: 08 - 630 92 3
Sparas: För alltid
Öppet: vardagar 09.00 - 16.00, vinterhalvåret 09.00 - 19.30, lördagar 09.00 - 13.30
E-post: Se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=1309&refid=1304
Sekretess: Uppgiften kan skyddas om särskilda skäl finns (SekrL 7:15)
Kontakt: Mauri Välimäki (forskning) Handlingarna förvaras vid Riksarkivets filial i Arninge. Besöksadress: Mätslingan 17-19, Täby. Fri parkering.
Register: Registren finns i respektive län.
   
Åtkomliga uppgifter : I forskarsalen i Arninge finns kyrkobokföringen för hela Sverige från och med 1895 samt SCB:s utdrag ur kyrkobokföringen från och med 1860 tillgängliga på mikrokort. I församlingarnas kyrkoböcker går det att söka från 1600-talet. Samtliga församlingar har mikrofilmats respektive scannats och finns tillgängliga hos folkbokföringsexpeditionerna på landsarkiven. De finns i orterna Lund, Göteborg, Vadstena, Visby, Stockholm (stadsarkiv), Karlstad, Uppsala, Östersund samt Härnösand.
   
Övrigt: Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivering samt att bevara, vårda, tillhandahålla arkivmaterial. Riksarkivet skall också ha tillsyn över att arkiven sköts enligt lagen.


 


Föreningen Grävande Journalister
Postadress: c/o JMK, Box 27861, 115 93 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 104, plan 4, Stockholm
Tfn: 08-665 40 10/070-983 76 54  Email: kansli@fgj.se
Ansvarig utgivare: Fredrik Nejman
Tipsa gärna om aktuella gräv till fredrik.nejman@desken.se

Login