Lathunden

Här till höger hittar du en massa verktyg som gör det enklare att vara grävande journalist. FGJ uppdaterar löpande Lathunden. Hittar du några felaktigheter i Lathunden eller har förslag på nya sökvägar är vi tacksamma för din hjälp. Skicka ett mejl till kansli@fgj.se.

Borgerlig vigsel

Myndighet: Skatteverket
Hemsida: http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html
Begär: Folkbokföringen
Du måste veta : Personnummer eller ovanligt namn och ort.
Telefon: 0771 - 567 567
Fax: Se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html
Sparas: För alltid.
Öppet: mån - tor 08.00 - 19.00 fre 08.00 - 16.00
E-post: Se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html
Sekretess: Ingen
Kontakt: Se http://www.skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc800026.html
Register: Centralt
   
Åtkomliga uppgifter : Vigselförrättarens namn.
   
Övrigt: Vittnes namn finns hos vigselförrättarens instans. Personuppgifter på personer som avlidit innan 1991 finns hos landsarkiven. Personen kan finnas med i registret om man söker på en familjemedlem, maka, make, barn eller förälder, mer detaljerade uppgifter om den avlidne finns hos landsarkiven. Uppgifter från 1895 till 1991 (personer som avlidit innan 1991) finns hos landsarkiven, för respektive landsarkivs upptagningsområde se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2182&refid=1023 Uppgifter från 1600-talet till 1895 finns på microfische hos Riksarkivet i Arninge eller i Marieberg, se http://www.statensarkiv.se/default.aspx?id=2241&refid=1122 Skatteverket är chefsmyndighet för folkbokföringsverksamheten. Registret finns hos många myndigheter bland annat Rikspolisstyrelsen och försäkringskassorna. Antagligen enklare att begära ut uppgifterna hos folkbokföringen. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.


 


Föreningen Grävande Journalister
Postadress: c/o JMK, Box 27861, 115 93 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 104, plan 4, Stockholm
Tfn: 08-665 40 10/070-983 76 54  Email: kansli@fgj.se
Ansvarig utgivare: Fredrik Nejman
Tipsa gärna om aktuella gräv till fredrik.nejman@desken.se

Login