Konsultrapport en intern handling

Kammarrätten avslår ett överklagande om att ta del av en rapport som ett konsultföretag gjort på uppdrag av PTS.  Domstolen anser att bolaget inte kan anses ha haft en fristående ställning och att handlingen är därmed att betrakta som en inom myndigheten utarbetad handling, och inte en inkommen sådan. Läs beslutet


Umeå kommun ska lämna ut e-post

Justitieombudsmannen riktar skarp kritik mot Umeå kommun. Trots en begäran från den 23 november 2013 om att få ta del av utgående e-post från tekniska nämndens ordförande hade e-posten inte lämnats ut i början av januari. Läs mer här.

Löner för bostads-vd är offentlig

Löner och löneförmåner för vd:ar i kommunala bostadsbolag är offenliga. Tidningen Hem&Hyra överklagade till kammarrätten och fick rätt i sju fall.
Ett bolag, Habo Bostäder överklagade till Högsta förvaltningsrätten som nu gett Hem&Hyra rätt i en färsk dom.

Löner för bostads-vd är offentlig

Löner och löneförmåner för vd:ar i kommunala bostadsbolag är offenliga. Tidningen Hem&Hyra överklagade till kammarrätten och fick rätt i sju fall.
Ett bolag, Habo Bostäder överklagade till Högsta förvaltningsrätten som nu gett Hem&Hyra rätt i en färsk dom.

Olaglig avgift från kommunalt bolag

Det kommunägda bolaget Båstadhem debiterade en reporter på Helsingborgs Dagblad en avgift för kopior av allmänna handlingar. Nu riktar justitieombudsmannen, JO, kritik mot bolaget. Avgifter för kopior av allmänna handlingar får inte inkludera s arbetskostnader som Båstadshem debiterade Helsingborgs Dagblad, slår JO fast.

Frågan är inte fri

JO kritiserar Försäkringskassan för att en journalist tillfrågats om syftet med en begäran om allmän handling, innan han ens hunnit säga vilken handling han ville ha.

Samtycke inte allmän handling

Centrum för rättvisa får inte ut de handlingar där det framgår att patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala skriftligen samtyckt till att bli filmade inför tv-serien "Sjukhuset". Det slås nu fast även av kammarrätten.

Överklagade överlämnades inte

Tekniska nämnden i Växjö får kritik från JO för att ha väntat i två månader med att överlämna ett överklagande till kammarrätten. Läs beslutet.

Skattesamarbete röjs

Handlingar om vilka bolag som har träffat avsiktsförklaring om så kallad fördjupad samverkan med Skatteverket omfattas inte av sekretessbestämmelserna. Läs beslutet.

E-post offentlig

En reporter som nekades att läsa ett 20-tal mejl hos personaldirektören i Umeå kommun med motiveringen att de var intern kommunikation. Men kommunstyrelsen får bakläxa i en dom av kammarrätten.

Svenskars brottslighet hemlig

En riksdagsledamot nekas ta del av ett dataset om brottslighet från Brottsförebyggande rådet, som avser nära 4,4 miljoner svenskar då det föreligger risk för identifikation. Ledamoten menade i ett överklagande att hans position som riksdagsledamot skulle vara ett skäl för utlämning av materialet, men domstolen delar inte hans syn på den saken.
Skriv ett sökord och klicka på sökknappen. 
I samarbete med Nyhetsbyrån Siren


 


Föreningen Grävande Journalister
Postadress: c/o JMK, Box 27861, 115 93 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 104, plan 4, Stockholm
Tfn: 08-665 40 10/070-983 76 54  Email: kansli@fgj.se
Ansvarig utgivare: Fredrik Nejman
Tipsa gärna om aktuella gräv till fredrik.nejman@desken.se

Login