Redaktion: Svenska Dagbladet och Aftonbladet, samtidigt för samtliga artiklar. Gemensam publiceringsplan.