Redaktion: GHT (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, återuppstod till bokmässan)