Redaktion: Artiklarna publicerades i Gotlands Allehanda och även på Helagotland.se. Ett filmat inslag som puffade för serien publicerades på Facebook.